FAQ

Image

Heb je het antwoord op je vraag niet gevonden?

Een team staat tot uw beschikking om ze te beantwoorden.

Neem contact met hen op via telefoon of e-mail:

+32 (0)2 505 08 80

support@izimi.be

Alle vragen per categorie

Kosten (1)

De basisdiensten van Izimi worden aan iedere Belgische burger gratis aangeboden door het notariaat. Deze basisdiensten bestaan vandaag uit:

 • de toegang tot uw akten;
 • het bewaren van uw documenten en het organiseren van uw persoonlijke kluis;
 • het toevoegen/beheren van Izimi-contacten;
 • en het veilig kunnen delen van documenten uit uw kluis met uw Izimi-contacten.

Later zullen andere opties beschikbaar zijn om bijvoorbeeld opslagvolume en nieuwe categorieën toe te voegen, een document te laten certificeren en andere diensten.

Vond je deze FAQ nuttig?
9
1

Vertrouwelijkheid (1)

Uw kluis wordt vergrendeld en bewaard op beveiligde servers. Uw documenten zijn alleen toegankelijk door u en door de mensen aan wie u toegang verleend hebt (deelfunctie).

Toegang tot uw account en behandeling van uw documenten worden via de functie Historiek opgevolgd.

Na uw overlijden, volgens uw keuze over het lot van uw kluis, zal de inhoud van uw kluis vernietigd worden, ofwel onmiddellijk (optie 2 en 3), ofwel nadat deze overgedragen is aan de erfgenamen (optie 1) (zie ook vraag Wat gebeurt er na mijn overlijden met mijn kluis en de inhoud?)

Zie ook vraag Hoe is de toegang tot mijn kluis beveiligd?

Vond je deze FAQ nuttig?
0
0

Documenten (2)

U kan vrij kiezen welke documenten u wilt opslaan in uw persoonlijke kluis.

Om uw veiligheid en die van de anderen te helpen garanderen is er wel een beperking van de bestandstypes ingebouwd. De volgende bestandstypes zijn toegelaten :

*.7z *.ai *.bmp *.csv *.doc *.docx *.gif *.gz *.heic *.jpg *.jpeg *.md *.odp *.ods *.odt *.pdf *.png *.ppt *.pptx *.psd *.rar * .raw *.rtf *.tar *.tif *.tiff *.ttf *.txt *.vsd *.vsdx *.xls *.xlsx *.zip *.avi *.css *.dot *.dotx *.dwg *.dxf *.eps *.emf *.eml *.html *.htm *.json *.log *.mov *.mp3 *.mp4 *.mpeg *.mpg *.msg *.oft *.pot *.ps *.svg *.vsd *.wav *.wmf *.xps *.xlstx *.xml

Het is op dit moment niet mogelijk om documenten op te slaan zoals Excel-bestanden die zijn beveiligd met wachtwoorden. We hebben antivirussoftware die elk document dat naar Izimi wordt geüpload, scant om te voorkomen dat documenten met mogelijk schadelijke scripts op het platform worden geüpload. Zo kunnen we de veiligheid van onze gebruikers garanderen om te voorkomen dat een gebruiker een schadelijk bestand deelt en dat een van zijn contacten het schadelijk bestand op zijn beurt opent.

Vond je deze FAQ nuttig?
3
0

Via dit platform hebt u toegang tot al uw notariële akten sinds 2015. Onderhandse verkoopovereenkomsten en onderhandse akten kan u hier echter niet vinden.

Vond je deze FAQ nuttig?
0
1

Gebruiksvriendelijkheid (3)

Voor het lot van uw kluis na uw overlijden kan u kiezen tussen drie opties.

Als u reeds vandaag een kluis heeft, zal optie 1 gelden als standaardregeling (overdracht aan uw erfgenamen), maar u kan steeds een andere optie kiezen.

 • Optie 1 (standaard): OVERDRACHT DOOR EEN NOTARIS
  Bij uw overlijden zal op initiatief van de erfgenamen een overdracht van de inhoud van de kluis aan al de erfgenamen gebeuren bij “een” notaris (die vrij gekozen is door de erfgenamen).

 • Optie 2 : GEHELE OF GEDEELTELIJKE OVERDRACHT DOOR DE BURGER
  Tijdens uw leven beslist u zelf welk document u wenst te delen (en met wie) en welke vernietigd moeten worden. = Gehele of gedeeltelijke overdracht van de documenten.
  U beheert uw documenten in uw kluis en u deelt onmiddellijk de geselecteerde documenten met de door u gekozen personen. Wat niet gedeeld is zal vernietigd worden na uw overlijden. De notaris komt niet tussen in deze procedure.
 • Optie 3: de kluis wordt vernietigd OF GEHELE VERNIETIGING VAN DE KLUIS
  Door het kiezen van deze optie zal alles wat zich in uw kluis bevindt, en wat u niet op voorhand gedeeld heeft, onmiddellijk na uw overlijden vernietigd worden. Zelfs ingeval een testament anders zou bepalen. De keuze van deze optie heeft dus onomkeerbare gevolgen.

Wat u ook kiest, de inhoud van uw kluis zal vernietigd worden na uw overlijden, ofwel onmiddellijk (optie 2 en 3), ofwel nadat deze overgedragen is aan de erfgenamen (optie 1).

Vond je deze FAQ nuttig?
0
0

Het e-mailadres is een cruciaal element op het Izimi-platform. Het is de link om contacten te leggen en u op de hoogte te houden van belangrijke informatie. U kunt uw e-mailadres echter wijzigen nadat u uw account heeft aangemaakt.

Nadat u bent ingelogd, kunt u met het pictogram met uw initialen bovenaan het scherm uw account beheren. Via het scherm “Mijn account” kunt u bepaalde gegevens in uw account wijzigen.

In het veld met uw e-mailadres, moet u op het symbool klikken om een ​​wijziging aan te brengen, en het nieuwe e-mailadres twee keer invoeren en vervolgens valideren.

Als u uw e-mailadres wijzigt, moet u het opnieuw valideren met de link die u per e-mail hebt ontvangen. (Als u de e-mail “Valideer uw e-mail” nergens in uw mailbox vindt, kunt u een verzoek indienen om deze e-mail opnieuw te verzenden via de knop Stuur een verzoek om e-mailverificatie of voer een ander adres in E-mail.)

Vond je deze FAQ nuttig?
0
0

Wanneer u uw documenten uploadt krijgt u de mogelijkheid deze toe te wijzen aan geen, één of meerdere categorieën (Persoonlijke info, Familie, Mijn woning, Vastgoed, Financiën, Professioneel leven, Bezittingen, Gezondheid). U kan ook persoonlijke labels toevoegen die u toelaten om uw documenten snel terug te vinden. Vergelijk het met een digitale folder met handige post-its. U kan deze categorieën en labels gebruiken om uw documenten eenvoudig terug te vinden.

Vond je deze FAQ nuttig?
0
0

Izimi, voor wie? (4)

Elke Belgische burger vanaf 18 jaar oud kan een eigen omgeving met een persoonlijke kluis aanmaken (eID/Itsme vereist). U beschikt over de exclusieve toegang tot uw persoonlijke kluis (capaciteit 1 GB).

Vond je deze FAQ nuttig?
0
0

Het is momenteel niet mogelijk voor een bedrijf om zich bij Izimi aan te sluiten. Deze functie staat op onze roadmap en zal in de toekomst beschikbaar zijn.

Vond je deze FAQ nuttig?
0
0

Omdat Izimi hoogstpersoonlijk is, moet het systeem de unieke gebruiker uniek kunnen identificeren. Momenteel is dit enkel mogelijk voor mensen met een Belgische identiteit. Digitale toepassingen zoals Izimi kunnen deze identificatie waarborgen door gebruik te maken van veilige en betrouwbare  identificatiemechanismen zoals eID of Itsme.

Opgelet : alleen eIDs afgeleverd in België kunnen gebruikt worden voor de identificatie.

Vond je deze FAQ nuttig?
0
0

Voor de registratie moet u beschikken over een elektronische identiteitskaart afgeleverd door de Belgische staat. Indien uw eID werd uitgereikt door een consulaat, zal u zich hiermee niet kunnen identificeren. De chip op uw eID is in dat geval immers niet geactiveerd.

Vond je deze FAQ nuttig?
0
0

Mijn Izimi en mijn contacten (4)

Neen. Niemand heeft toegang tot uw gegevens, ook de notarissen niet.

Vond je deze FAQ nuttig?
6
0
 • Bij uw registratie of op een later tijdstip kan u uw voorkeursnotaris aanduiden. Bij het starten van notariële diensten via het platform zal deze automatisch aan u voorgesteld worden als de notaris die de afwikkeling van uw dossier zal behandelen. Weet dat u ten alle tijden gemakkelijk van voorkeursnotaris kan wijzigen.
 • Via het platform kan u ook de contactgegevens van uw voorkeursnotaris raadplegen. U bent dus maar een muisklik verwijderd van uw persoonlijke, betrouwbare raadsman.
 • Ingeval u tijdens uw leven gekozen heeft voor een overdracht van de kluis na uw overlijden aan uw erfgenamen (zie vraagWat gebeurt er na mijn overlijden met mijn kluis en de inhoud?), dan zal deze automatische overdracht van de inhoud van de kluis aan de erfgenamen gebeuren bij “een” notaris (die vrij gekozen is door de erfgenamen).
Vond je deze FAQ nuttig?
2
0

Nee. Wanneer Izimi u de mogelijk biedt om met uw notaris gegevens uit te wisselen, zal u ook de mogelijkheid krijgen om dit vertrouwelijk te doen. Hierdoor zal enkel de notaris inzage krijgen in de door u gedeelde documenten.

Vond je deze FAQ nuttig?
0
0

Nee, dat kan alleen als u ze met hen deelt.

Vond je deze FAQ nuttig?
0
0

Toegang tot Izimi (5)

Uw identificatiemiddelen voor Izimi zijn uw identiteitskaart of uw smartphone (Itsme). Als u één van de twee verliest, moet u de procedures volgen die op deze site worden beschreven:

https://www.belgium.be/fr/famille/identite/carte_d_identite/perte_ou_vol
https://www.belgium.be/nl/familie/identiteit/identiteitskaart/verlies_of_diefstal

Vond je deze FAQ nuttig?
0
0

Wanneer u uw gsm verliest, kunt de procedure volgen die u via deze link terugvindt.

Vond je deze FAQ nuttig?
0
0

Dat kan aan uw browser liggen. We raden u aan om met een andere browser te proberen (Chrome of Firefox).

Indien geen enkele browser werkt, kan dat te maken hebben met een “cache”-probleem van uw browser.

Doe het volgende om het cachegeheugen te wissen:
Voor Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
Voor Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/buffer-van-firefox-wissen

Het probleem blijft duren? Maak een screenshot van de fout en neem contact op met support@izimi.be of via +32 (0)2 505 08 80.

Vond je deze FAQ nuttig?
0
0

Indien uw eID vervallen is kan u nog steeds toegang krijgen tot uw Izimi omgeving door Itsme te gebruiken (mits deze aan uw bank gekoppeld is).

Vond je deze FAQ nuttig?
0
0

U kunt de applicatie downloaden via de app stores van Google of Apple.

Vond je deze FAQ nuttig?
2
0

Veiligheid (11)

Telkens wanneer u een verbinding maakt met Izimi en documenten begint te uploaden worden die door ons versleuteld. Dat wil zeggen dat alle gegevens in doorvoer veilig versleuteld worden.

Wij beschikken over de industriële standaards voor HTTPS en TLS versleuteling, wat wil zeggen dat de verbinding tussen uw computer en Izimi te allen tijde veilig is.

 • Izimi gebruikt hetzelfde SSL-versleutelingsniveau als de meest beveiligde industrie om de beveiliging van data in doorvoer te garanderen. (“de applicatie aanvaardt enkel TLS 1.2 of hoger”). Meer informatie over SSL versleuteling op https://www.digicert.com/ssl/

Wij versleutelen uw gegevens nog eens wanneer ze in Izimi aankomen zodat wij er zeer zeker van zijn dat niemand uw documenten in handen kan  krijgen.

 • Alle gegevens, met inbegrip van gescande en gedownloade documenten, die in de databank bewaard worden, zijn met 256-bit AES versleuteld. Zo heeft de fraudeur, die zich toch illegaal toegang tot de database zou weten te verschaffen, geen toegang tot de aldaar opgeslagen data.
Vond je deze FAQ nuttig?
0
0

Elk document dat u op Izimi plaatst, wordt opgesplitst in kleinere fragmentjes die versleuteld worden. Al deze kleine fragmentjes worden over meerdere schijven verspreid, dus moest iemand zo’n schijf weten te bemachtigen, zelfs eeuwen nadat de fragmenten versleuteld werden, hebben ze geen toegang tot uw documenten omdat ze slechts over kleine stukjes en brokjes beschikken.

Alle op Izimi geüploade documenten worden eerst gescand. Dit wil zeggen dat elk document dat iemand toevoegt door ons gecontroleerd wordt om er zeker van te zijn dat het geen malware of virus bevat.  Zelfs als er een virus door het net zou gaan, worden de bestanden in een niet-uitvoerbare omgeving bewaard – beschouw ze als bevroren in de tijd, dus al zouden ze een virus bevatten, dan kan het zich niet verspreiden.

Vond je deze FAQ nuttig?
0
0

Het document wordt geweigerd en u krijgt hierover een melding.

Vond je deze FAQ nuttig?
0
0
 • Izimi is meer dan een platform om gegevens op te slaan of te delen. Naast het feit dat het een beveiligd kanaal is om te communiceren met de notaris en met alle andere Izimi-gebruikers, garandeert het notariaat u absolute privacy en biedt het systeem u totale transparantie. Izimi zal in de nabije toekomst ook zekerheid kunnen verschaffen over de echtheid (authenticiteit) van digitale documenten (betalende dienst), dit zowel aan Izimi gebruikers als externe partijen. In de toekomst zal u zelfs proactief op de hoogte kunnen gebracht worden van juridische veranderingen die een impact hebben op uw persoonlijke en/of professionele situatie. Zo kan u uw akten tijdig optimaliseren/bijwerken met de hulp van uw notaris.
 • Izimi is volledig gebaseerd op de waarden en vertrouwensband die u en vele anderen sinds jaar en dag hebben opgebouwd met het notariaat.
Vond je deze FAQ nuttig?
0
0

Uw documenten zitten in de Cloud:

 • Opslag in de Cloud betekent dat uw gegevens en documenten via internet (in de datacentra van Izimi) opgeslagen en toegankelijk zijn en niet op uw eigen computer of persoonlijke opslagruimte.
 • Als er iets fout loopt – uw computer wordt gestolen of vernietigd – blijven uw meest cruciale gegevens veilig en toegankelijk vanuit uw favoriete plek.

De datacentra van Izimi bevinden zich hier in België, bij Fednot, die de applicaties van alle notarissen in België beheert :

 • Elk document dat u op Izimi plaatst, wordt op 3 verschillende locaties hier in België gehost.
 • Uw gegevens worden tussen deze 3 datacentra, die ver weg van elkaar liggen, gekopieerd, zodat uw gegevens nog steeds veilig zijn en u nog steeds toegang tot uw gegevens heeft indien er op één van deze plaatsen iets zou gebeuren (komeetinslag, kernexplosie,… ).
 • Wij hebben Izimi redundant gemaakt, zodat er steeds een back-up is in geval er ooit een probleem met de internetverbinding optreedt.
 • De datacentra hebben een tier-3 certificaat. Dit wil zeggen dat ze 99.982% beschikbaar zijn. Daarnaast beschikken zij over certificaten zoals ISO 27001, ISO 22301, ISO 14001, ISO 9001, 100% groenestroomcertificaat, en vele andere.
Vond je deze FAQ nuttig?
0
0

U beslist welke documenten worden gedeeld en met wie. U kan zelfs per document bepalen of dit wel of niet gedeeld kan worden. Zo vermijdt u vervelende situaties. U beslist ook zelf of en wanneer u het delen van documenten wilt stopzetten.

Na uw overlijden zal de inhoud van uw kluis, ofwel vernietigd worden, ofwel overgedragen worden aan de erfgenamen, afhankelijk van de keuze die u heeft gemaakt voor het lot van de kuis (zie vraag Wat gebeurt er na mijn overlijden met mijn kluis en de inhoud?)

Vond je deze FAQ nuttig?
0
0

Op voorwaarde dat de gebruiker ze niet verwijdert, worden de in de brandkast van de gebruiker gedeponeerde gegevens en documenten levenslang in de brandkast bewaard. Na het overlijden van de gebruiker worden de gegevens en documenten maximaal 24 maanden bewaard (zie artikel 13 van de huidige gebruiksvoorwaarden voor meer informatie).

Vond je deze FAQ nuttig?
0
0

U ontvangt een document van uw notaris? U mag er zeker van zijn dat het de boodschap is die hij aan u heeft verstuurd en dat er niet mee geknoeid werd tijdens het doorzenden. Met e-mails weet u echter nooit of er tussenin nog iemand zou kunnen zijn die tijdens de verzending essentiële informatie heeft vervalst.

Vond je deze FAQ nuttig?
0
0

Fednot heeft een op beveiliging gerichte ontwikkeling uitgewerkt om informatie te beschermen en de risico’s van de Izimi applicatie te beoordelen. Het ontwikkelingsteam heeft een beveiligingstraining gevolgd. De Izimi applicatie werd uitvoerig getest door bekende spelers uit de beveiligingswereld. De  penetratietesten werden uitgevoerd:

 • Voor de webapplicatie  volgens een methodologie gebaseerd op gekende normen en best practices zoals OSSTMM, PTES en OWASP test methoden en normen.
 • Voor de volgende mobiele applicatie OWASP Mobile Application Security Verification Standard (MASVS) Niveau 2 (v1.2).
Vond je deze FAQ nuttig?
0
0

Voor Izimi gelden strenge normen om uw veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen. Izimi is ook gemaakt volgens het totale transparantieprincipe. U weet altijd wat er met uw gegevens gebeurt, want u kunt alle acties opvolgen in de historiek. U bent ook diegene die beslist welk contact wordt toegevoegd. Meer nog, op dit platform is er geen twijfel over de “authenticiteit” van een persoon, want iedereen is op een unieke manier geïdentificeerd.

Vond je deze FAQ nuttig?
0
0

Om toegang tot uw kluis te krijgen, moet u zich identificeren (authenticatie). Daarvoor gebruiken wij de beste oplossing in België, erkend door de EU: BOSA FAS (federal authentication service/federale authenticatie dienst). Dit is een uiterst sterk authenticatie mechanisme, sterker dan eender welke ID/paspoort combinatie.

 • Veilige authenticatie – eID of Itsme
 • In Izimi bewaren wij geen paswoord van de gebruiker. Wij gebruiken eID of Itsme voor elke authenticatie.
 • eID of Itsme laten een “veilig inloggen” toe, het is “digitale veiligheid en privacy van het hoogste niveau”.  Bijvoorbeeld, met Itsme: “uw digitale identiteit kan enkel op uw smartphone gebruikt worden, met uw GSM nummer en uw geïnstalleerde itsme® app. Een unieke combinatie waardoor alleen u toegang hebt tot uw persoonlijke gegevens.”
 • Lees meer over:
 • Authenticatie in 2 stappen
 • Deel van de Itsme of eID login maakt deel uit van de authenticatie in 2 stappen. Dit wil zeggen dat u, om toegang te krijgen tot Izimi, iets moet weten (uw PIN code) en iets moet hebben (uw GSM of uw Belgisch eID). Wanneer u inlogt op Izimi, moet u uw eID of Itsme gebruiken om toegang te krijgen tot uw kluis en documenten.
Vond je deze FAQ nuttig?
0
0