FAQ

Image

Heb je het antwoord op jouw vraag niet gevonden?

Een team staat tot jouw beschikking om ze te beantwoorden.

Neem contact met hen op via telefoon of e-mail:

+32 (0)2 505 08 80

support@izimi.be

Alle vragen per categorie

Kosten (1)

De basisdiensten van Izimi worden aan iedere Belgische burger gratis aangeboden door het notariaat. Die basisdiensten bestaan vandaag uit:

 • de toegang tot jouw akten;
 • het bewaren van jouw documenten en het organiseren van jouw persoonlijke kluis;
 • het toevoegen/beheren van Izimi-contacten;
 • en het veilig kunnen delen van documenten uit jouw kluis met jouw Izimi-contacten.

Later zullen andere opties beschikbaar zijn om bijvoorbeeld opslagvolume en nieuwe categorieën toe te voegen, een document te laten certificeren en andere diensten.

Vond je deze FAQ nuttig?
2
2

Vertrouwelijkheid (1)

Jouw kluis wordt vergrendeld en bewaard op beveiligde servers. Jouw documenten zijn alleen toegankelijk door jou en door de mensen aan wie je toegang verleend hebt (deelfunctie).

Toegang tot uw account en behandeling van jouw documenten worden via de functie Historiek opgevolgd.

Na jouw overlijden, volgens jouw keuze over het lot van jouw kluis, zal de inhoud van jouw kluis vernietigd worden, ofwel onmiddellijk (optie 2 en 3), ofwel nadat die overgedragen is aan de erfgenamen (optie 1) (zie ook vraag Wat gebeurt er na mijn overlijden met mijn kluis en de inhoud?)

Zie ook vraag Hoe is de toegang tot mijn kluis beveiligd?

Vond je deze FAQ nuttig?
2
1

Product (1)

Test achat approved

Fednot heeft het label TA APPROVED gekregen voor Izimi dat beantwoordt aan een strikt lastenboek van Test Aankoop. Fednot heeft hiervoor met Test Aankoop een contract gesloten dat hem toelaat om het label te gebruiken in de communicatie rond Izimi. Het lastenboek beschrijft heel precies de criteria waaraan Izimi moet voldoen op vlak van kwaliteit, prijs en herkomst (lokale productie)”.

Door bedrijven via een licentieovereenkomst toe te staan dit label te gebruiken, hoopt Test Aankoop zijn expertise en aanbevelingen nog toegankelijker te maken voor de consument, zodat die er zijn voordeel mee kan doen waar en wanneer hij er het meest behoefte aan heeft: in fysieke en onlinewinkels.

De labels van Test Aankoop zijn voor de consument een betrouwbare leidraad om producten of diensten te kiezen met kennis van zaken.”

Vond je deze FAQ nuttig?
0
0

Documenten (3)

Je kunt vrij kiezen welke documenten je wil opslaan in jouw persoonlijke kluis.

Om jouw veiligheid en die van de anderen te helpen garanderen is er wel een beperking van de bestandstypes ingebouwd. De volgende bestandstypes zijn toegelaten :

*.7z *.ai *.bmp *.csv *.doc *.docx *.gif *.gz *.heic *.jpg *.jpeg *.md *.odp *.ods *.odt *.pdf *.png *.ppt *.pptx *.psd *.rar * .raw *.rtf *.tar *.tif *.tiff *.ttf *.txt *.vsd *.vsdx *.xls *.xlsx *.zip *.avi *.css *.dot *.dotx *.dwg *.dxf *.eps *.emf *.eml *.html *.htm *.json *.log *.mov *.mp3 *.mp4 *.mpeg *.mpg *.msg *.oft *.pot *.ps *.svg *.vsd *.wav *.wmf *.xps *.xlstx *.xml

Het is op dit moment niet mogelijk om documenten op te slaan zoals Excel-bestanden die zijn beveiligd met wachtwoorden. We hebben antivirussoftware die elk document dat naar Izimi wordt geüpload, scant om te voorkomen dat documenten met mogelijk schadelijke scripts op het platform worden geüpload. Zo kunnen we de veiligheid van onze gebruikers garanderen om te voorkomen dat een gebruiker een schadelijke bestand deelt en dat een van zijn contacten het schadelijke bestand op zijn beurt opent.

Vond je deze FAQ nuttig?
2
2

Via dit platform heb je toegang tot al jouw notariële akten sinds 2015. Onderhandse verkoopovereenkomsten en onderhandse akten kun je hier echter niet vinden.

Vond je deze FAQ nuttig?
2
2

Zodra de akte is ondertekend, moet de notaris deze opsturen zodat deze kan worden ingeschreven bij het registratiekantoor (wettelijk moet het registratierelaas uiterlijk op de 15e dag na de datum van inschrijving beschikbaar zijn). Burgers kunnen hun akte dus ongeveer 15 dagen na ondertekening van de akte via Izimi terugvinden in de Bank van Notariële Akten (NABAN).

Vond je deze FAQ nuttig?
2
0

Izimi, voor wie? (4)

Elke Belgische burger vanaf 18 jaar oud kan een eigen omgeving met een persoonlijke kluis aanmaken (eID/Itsme vereist). Je beschikt over de exclusieve toegang tot jouw persoonlijke kluis (capaciteit 1 GB).

Vond je deze FAQ nuttig?
2
0

Het is momenteel niet mogelijk voor een bedrijf om zich bij Izimi aan te sluiten. Die functie staat op onze roadmap en zal in de toekomst beschikbaar zijn.

Vond je deze FAQ nuttig?
2
0

Omdat Izimi hoogstpersoonlijk is, moet het systeem de unieke gebruiker uniek kunnen identificeren. Momenteel is dit enkel mogelijk voor mensen met een Belgische identiteit. Digitale toepassingen zoals Izimi kunnen die identificatie waarborgen door gebruik te maken van veilige en betrouwbare  identificatiemechanismen zoals eID of Itsme.

Opgelet : alleen eIDs afgeleverd in België kunnen gebruikt worden voor de identificatie.

Vond je deze FAQ nuttig?
1
2

Voor de registratie moet je beschikken over een elektronische identiteitskaart afgeleverd door de Belgische staat. Indien je eID echter werd uitgereikt door een consulaat, zijn de certificaten op je eID nog niet geactiveerd (uit voorzorg). Je zal afzonderlijk een envelop ontvangen met een PUK code en een voorlopige PIN. Hiermee kan je je persoonlijk op (de meeste) beroepsconsulaten aanmelden (na afspraak) en de certificaten activeren en een individuele geheime PIN code kiezen. Je kan dit ook doen tijdens een bezoek aan België in het gemeentehuis /stadhuis.

Vond je deze FAQ nuttig?
2
1

Mijn Izimi en mijn contacten (4)

Neen. Niemand heeft toegang tot jouw gegevens, ook de notarissen niet.

Vond je deze FAQ nuttig?
2
2
 • Bij je registratie of op een later tijdstip kun je jouw voorkeursnotaris aanduiden. Bij het starten van notariële diensten via het platform zal het geassocieerde kantoor van deze notaris de afwikkeling van jouw dossier behandelen. Weet dat je ten alle tijde gemakkelijk van voorkeursnotaris kan wijzigen.
 • Via het platform kan je ook de contactgegevens van het geassocieerde kantoor van jouw voorkeursnotaris raadplegen. Je bent dus maar een muisklik verwijderd van jouw persoonlijke, betrouwbare raadsman.
 • Als je tijdens je leven gekozen hebt voor een overdracht van de kluis na je overlijden aan jouw erfgenamen (zie vraag : Wat gebeurt er na mijn overlijden met mijn kluis en de inhoud?), dan zal deze automatische overdracht van de inhoud van de kluis aan de erfgenamen gebeuren bij “een” notaris (die vrij gekozen is door de erfgenamen).

Vond je deze FAQ nuttig?
2
2

Ja. Door het kiezen van een voorkeurnotaris wordt het geassocieerde kantoor toegevoegd als contact. Wanneer je documenten deelt met dit kantoor, zal elke notaris of medewerker van dat kantoor jou kunnen helpen bij het afhandelen van jouw dossier. Wanneer Izimi jou de mogelijk biedt om met jouw notaris kantoor gegevens uit te wisselen, zal dit steeds in een vertrouwde omgeving gebeuren: enkel de notarissen en medewerkers van het geselecteerde kantoor krijgen inzage in de door u gedeelde documenten.

Vond je deze FAQ nuttig?
2
0

Nee, dat kan alleen als je ze met hen deelt.

Vond je deze FAQ nuttig?
2
2

Gebruiksvriendelijkheid (5)

Voor het lot van jouw kluis na je overlijden kun je kiezen tussen drie opties.

Als je reeds vandaag een kluis hebt, zal optie 1 gelden als standaardregeling (overdracht aan uw erfgenamen), maar je kunt steeds een andere optie kiezen.

 • Optie 1 (standaard): GEHELE (OF GEDEELTELIJKE) OVERDRACHT DOOR EEN NOTARIS
  Bij je overlijden zal op initiatief van de erfgenamen een overdracht van de inhoud van de kluis aan al de erfgenamen gebeuren bij “een” notaris (die vrij gekozen is door de erfgenamen). Je kan tijdens je leven ook zelf beslissen welke documenten je wenst te delen. Standaard zal de gehele kluis overgedragen worden.
 • Optie 2 : GEHELE OF GEDEELTELIJKE OVERDRACHT DOOR DE BURGER
  Tijdens je leven beslis je zelf welk document je wenst te delen (en met wie) en welke vernietigd moeten worden. = Gehele of gedeeltelijke overdracht van de documenten.
  Ongeveer 2 weken na je overlijden worden de geselecteerde documenten (tijdens je leven) gedeeld met de door jou gekozen personen. Documenten die je tijdens je leven al deelde, zullen nog 4 maanden actief blijven (dat is eveneens het geval bij optie 1). Op die manier krijgen de ontvangers voldoende tijd om de documenten te downloaden of kopiëren voor ze verwijderd worden. De notaris komt niet tussen in deze procedure
  . De opties voor kluisoverdracht van kluizen zijn bijgewerkt en dus tijdelijk uitgeschakeld

 • Optie 3: de kluis wordt vernietigd OF GEHELE VERNIETIGING VAN DE KLUIS
  Door het kiezen van die optie zal alles wat zich in jouw kluis bevindt, en wat je niet op voorhand gedeeld heeft, na jouw overlijden vernietigd worden. Zelfs ingeval een testament anders zou bepalen. De keuze van die opties heeft dus onomkeerbare gevolgen.

Wat je ook kiest, de inhoud van jouw kluis zal vernietigd worden na jouw overlijden, ofwel na enkele dagen (optie 3), ofwel nadat die overgedragen is aan de erfgenamen of aan de door jou gekozen personen (optie 1 en 2).

Vond je deze FAQ nuttig?
2
0

Het e-mailadres is een cruciaal element op het Izimi-platform. Het is de link om contacten te leggen en jou op de hoogte te houden van belangrijke informatie. Je kunt jouw e-mailadres echter wijzigen nadat je jouw account heeft aangemaakt.

Nadat je bent ingelogd, kun je met het pictogram met jouw initialen bovenaan het scherm jouw account beheren. Via het scherm “Mijn account” kun je bepaalde gegevens in jouw account wijzigen.

In het veld met jouw e-mailadres, moet je op het symbool klikken om een ​​wijziging aan te brengen, en het nieuwe e-mailadres twee keer invoeren en vervolgens valideren.

Als je jouw e-mailadres wijzigt, moet je het opnieuw valideren met de link die je per e-mail hebt ontvangen. (Als je de e-mail “Valideer uw e-mail” nergens in jouw mailbox vindt, kun je een verzoek indienen om deze e-mail opnieuw te verzenden via de knop Stuur een verzoek om e-mailverificatie of voer een ander e-mailadres in).

Vond je deze FAQ nuttig?
2
0

Via Izimi (tabblad “Mijn notariële akten”) heb je toegang tot NABAN, de Bank van notariële akten die de veilige opslag van digitale akten mogelijk maakt..

 • NABAN bevat ALLE authentieke akten verleden bij een notaris sinds 01/01/2015 (onroerend goed en niet-onroerend goed, bijvoorbeeld huwelijkscontracten, schenkingen, buitengerechtelijke beschermingsmandaat, verklaringen van aanvaarding en afstand van erfrecht, vennootschapsakten, … ). MyMinFin bevat enkel hypotheekakten (vastgoed) maar sinds 2001.
 • NABAN is de enige officiële bron voor authentieke akten met bewijskracht. Als je als burger wilt bewijzen dat een akte verleden is (b.v aankoop huis – andere voorbeelden toe te voegen), moet je NABAN gebruiken. o MyMinFin heeft geen bewijskracht. NABAN bevat ook steeds de laatste versie van de akte.
 • NABAN bevat meer dan enkel de akten, ook de documenten die mee geregistreerd zijn met de akte worden er bewaard (b.v aflossingstabel, verdere voorbeelden toe te voegen…), alsook het registratiebewijs, fiscaal attest, etc. Bij een volgende akte zal de notaris vaak vragen naar het registratiebewijs.
 • NABAN bevat niet enkel persoonlijke akten van burgers maar ook die akten van bestuurders van vennootschappen, die te maken hebben met het beroep van ondernemer.
 • NABAN is eigendom van het notariaat en wordt ondersteund door zijn waarden neutraliteit / vertrouwelijkheid

Vond je deze FAQ nuttig?
2
2

Misschien heb je je foto’s gecentraliseerd op een gespecialiseerd platform, beveiligd met een wachtwoord; en misschien heb je ook andere wachtwoorden die je regelmatig wijzigt om de beveiliging van jouw toegang te optimaliseren? Het centraliseren ervan in een wachtwoordbeheerder kan een grote hulp zijn. Je kunt dan het wachtwoord of de wachtwoordmanagersleutel zelf opslaan in de Izimi digitale kluis. Er hoeft dan nog maar één wachtwoord actief te worden beheerd in de kluis. In geval van overlijden wordt het vervolgens gedeeld met jouw dierbaren, die vervolgens jouw digitale activa kunnen beheren..

Vond je deze FAQ nuttig?
2
1

Wanneer je jouw documenten uploadt krijg je de mogelijkheid die toe te wijzen aan geen, één of meerdere categorieën (Persoonlijke info, Familie, Mijn woning, Vastgoed, Financiën, Professioneel leven, Bezittingen, Gezondheid). je kunt ook persoonlijke labels toevoegen die je toelaten om jouw documenten snel terug te vinden. Vergelijk het met een digitale folder met handige post-its. Je kunt die categorieën en labels gebruiken om jouw documenten eenvoudig terug te vinden.

Vond je deze FAQ nuttig?
2
1

Toegang tot Izimi (6)

Jouw identificatiemiddelen voor Izimi zijn jouw identiteitskaart of jouw smartphone (Itsme). Als je één van de twee verliest, moet je de procedures volgen die op deze site worden beschreven:

https://www.belgium.be/fr/famille/identite/carte_d_identite/perte_ou_vol
https://www.belgium.be/nl/familie/identiteit/identiteitskaart/verlies_of_diefstal

Vond je deze FAQ nuttig?
9
0

Wanneer je jouw gsm verliest, kunt de procedure volgen die u via deze link terugvindt.

Vond je deze FAQ nuttig?
2
1

Wanneer je inlogt via itsme op de Izimi-app, kan het soms voorkomen dat jouw telefoon beslist om Izimi te openen in jouw browser (Chrome of Safari) in plaats van verder te gaan in de Izimi-app zelf.

Als je iOS gebruikt, kun je je browser openen en naar app.izimi.be gaan en bovenaan op de banner klikken zodat je de Izimi-app zult openen. Meestal lost het opnieuw opstarten van uw telefoon dit probleem op.

Vond je deze FAQ nuttig?
6
2

Dat kan aan je browser liggen. We raden je aan om met een andere browser te proberen (Chrome of Firefox).

Indien geen enkele browser werkt, kan dat te maken hebben met een “cache”-probleem van jouw browser.

Doe het volgende om het cachegeheugen te wissen:
Voor Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
Voor Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/buffer-van-firefox-wissen

Het probleem blijft duren? Maak een screenshot van de fout en neem contact op met support@izimi.be of via +32 (0)2 505 08 80.

Vond je deze FAQ nuttig?
3
2

Indien jouw eID vervallen is kun je nog steeds toegang krijgen tot jouw Izimi omgeving door Itsme te gebruiken (mits die aan jouw bank gekoppeld is).

Vond je deze FAQ nuttig?
2
0

Je kunt de applicatie downloaden via de app stores van Google of Apple.

Vond je deze FAQ nuttig?
2
1

Veiligheid (11)

Telkens wanneer je een verbinding maakt met Izimi en documenten begint te uploaden worden die door ons versleuteld. Dat wil zeggen dat alle gegevens in doorvoer veilig versleuteld worden.

Wij beschikken over de industriële standaards voor HTTPS en TLS versleuteling, wat wil zeggen dat de verbinding tussen jouw computer en Izimi te allen tijde veilig is.

 • Izimi gebruikt hetzelfde SSL-versleutelingsniveau als de meest beveiligde industrie om de beveiliging van data in doorvoer te garanderen. (“de applicatie aanvaardt enkel TLS 1.2 of hoger”). Meer informatie over SSL versleuteling op https://www.digicert.com/ssl/

Wij versleutelen jouw gegevens nog eens wanneer ze in Izimi aankomen zodat wij er zeer zeker van zijn dat niemand jouw documenten in handen kan  krijgen.

 • Alle gegevens, met inbegrip van gescande en gedownloade documenten, die in de databank bewaard worden, zijn met 256-bit AES versleuteld. Zo heeft de fraudeur, die zich toch illegaal toegang tot de database zou weten te verschaffen, geen toegang tot de aldaar opgeslagen data.

Vond je deze FAQ nuttig?
7
0

Elk document dat je op Izimi plaatst, wordt opgesplitst in kleinere fragmentjes die versleuteld worden. Al die kleine fragmentjes worden over meerdere schijven verspreid, dus moest iemand zo’n schijf weten te bemachtigen, zelfs eeuwen nadat de fragmenten versleuteld werden, hebben ze geen toegang tot jouw documenten omdat ze slechts over kleine stukjes en brokjes beschikken.

Alle op Izimi geüploade documenten worden eerst gescand. Dit wil zeggen dat elk document dat iemand toevoegt door ons gecontroleerd wordt om er zeker van te zijn dat het geen malware of virus bevat.  Zelfs als er een virus door het net zou gaan, worden de bestanden in een niet-uitvoerbare omgeving bewaard – beschouw ze als bevroren in de tijd, dus al zouden ze een virus bevatten, dan kan het zich niet verspreiden.

Vond je deze FAQ nuttig?
2
2

Het document wordt geweigerd en je krijgt hierover een melding.

Vond je deze FAQ nuttig?
2
0
 • Izimi is meer dan een platform om gegevens op te slaan of te delen. Naast het feit dat het een beveiligd kanaal is om te communiceren met de notaris en met alle andere Izimi-gebruikers, garandeert het notariaat jou absolute privacy en biedt het systeem jou totale transparantie. Izimi zal in de nabije toekomst ook zekerheid kunnen verschaffen over de echtheid (authenticiteit) van digitale documenten (betalende dienst), dat zowel aan Izimi-gebruikers als externe partijen. In de toekomst zul je zelfs proactief op de hoogte kunnen gebracht worden van juridische veranderingen die een impact hebben op jouw persoonlijke en/of professionele situatie. Zo kun je jouw akten tijdig optimaliseren/bijwerken met de hulp van jouw notaris.
 • Izimi is volledig gebaseerd op de waarden en vertrouwensband die jou en vele anderen sinds jaar en dag hebben opgebouwd met het notariaat.

Vond je deze FAQ nuttig?
2
0

Uw documenten zitten in de Cloud:

 • Opslag in de Cloud betekent dat jouw gegevens en documenten via internet (in de datacentra van Izimi) opgeslagen en toegankelijk zijn en niet op jouw eigen computer of persoonlijke opslagruimte.
 • Als er iets fout loopt – jouw computer wordt gestolen of vernietigd – blijven jouw meest cruciale gegevens veilig en toegankelijk vanuit jouw favoriete plek.

De datacentra van Izimi bevinden zich hier in België, bij Fednot, die de applicaties van alle notarissen in België beheert :

 • Elk document dat je op Izimi plaatst, wordt op 3 verschillende locaties hier in België gehost.
 • Jouw gegevens worden tussen die 3 datacentra, die ver weg van elkaar liggen, gekopieerd, zodat jouw gegevens nog steeds veilig zijn en je nog steeds toegang tot jouw gegevens heeft indien er op één van die plaatsen iets zou gebeuren (komeetinslag, kernexplosie,… ).
 • Wij hebben Izimi redundant gemaakt, zodat er steeds een back-up is in geval er ooit een probleem met de internetverbinding optreedt.
 • De datacentra hebben een tier-3 certificaat. Dit wil zeggen dat ze 99.982% beschikbaar zijn. Daarnaast beschikken zij over certificaten zoals ISO 27001, ISO 22301, ISO 14001, ISO 9001, 100% groenestroomcertificaat, en vele andere.

Vond je deze FAQ nuttig?
14
0

Je beslist welke documenten worden gedeeld en met wie. Je kunt zelfs per document bepalen of dit wel of niet gedeeld kan worden. Zo vermijdt u vervelende situaties. Je beslist ook zelf of en wanneer je het delen van documenten wilt stopzetten.

Na jouw overlijden zal de inhoud van jouw kluis, ofwel vernietigd worden, ofwel overgedragen worden aan de erfgenamen, afhankelijk van de keuze die je hebt gemaakt voor het lot van de kuis (zie vraag Wat gebeurt er na mijn overlijden met mijn kluis en de inhoud?)

Vond je deze FAQ nuttig?
4
0

Op voorwaarde dat de gebruiker ze niet verwijdert, worden de in de brandkast van de gebruiker gedeponeerde gegevens en documenten levenslang in de brandkast bewaard. Na het overlijden van de gebruiker worden de gegevens en documenten maximaal 24 maanden bewaard (zie artikel 13 van de huidige gebruiksvoorwaarden voor meer informatie).

Vond je deze FAQ nuttig?
2
0

Je ontvangt een document van jouw notaris? Je mag er zeker van zijn dat het de boodschap is die hij aan jou heeft verstuurd en dat er niet mee geknoeid werd tijdens het doorzenden. Met e-mails weet je echter nooit of er tussenin nog iemand zou kunnen zijn die tijdens de verzending essentiële informatie heeft vervalst.

Vond je deze FAQ nuttig?
4
2

Fednot heeft een op beveiliging gerichte ontwikkeling uitgewerkt om informatie te beschermen en de risico’s van de Izimi-applicatie te beoordelen. Het ontwikkelingsteam heeft een beveiligingstraining gevolgd. Izimi applicatie werd uitvoerig getest door bekende spelers uit de beveiligingswereld. De  penetratietesten werden uitgevoerd:

 • Voor de webapplicatie  volgens een methodologie gebaseerd op gekende normen en best practices zoals OSSTMM, PTES en OWASP test methoden en normen.
 • Voor de volgende mobiele applicatie OWASP Mobile Application Security Verification Standard (MASVS) Niveau 2 (v1.2).

Vond je deze FAQ nuttig?
5
0

Voor Izimi gelden strenge normen om jouw veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen. Izimi is ook gemaakt volgens het totale transparantieprincipe. Je weet altijd wat er met jouw gegevens gebeurt, want je kunt alle acties opvolgen in de historiek. Je bent ook diegene die beslist welk contact wordt toegevoegd. Meer nog, op dit platform is er geen twijfel over de “authenticiteit” van een persoon, want iedereen is op een unieke manier geïdentificeerd.

Vond je deze FAQ nuttig?
3
0

Om toegang tot jouw kluis te krijgen, moet je zich identificeren (authenticatie). Daarvoor gebruiken wij de beste oplossing in België, erkend door de EU: BOSA FAS (federal authentication service/federale authenticatie dienst). Dat is een uiterst sterk authenticatie mechanisme, sterker dan eender welke ID/paspoort-combinatie.

 • Veilige authenticatie – eID of Itsme
 • In Izimi bewaren wij geen paswoord van de gebruiker. Wij gebruiken eID of Itsme voor elke authenticatie.
 • eID of Itsme laten een “veilig inloggen” toe, het is “digitale veiligheid en privacy van het hoogste niveau”.  Bijvoorbeeld, met Itsme: “jouw digitale identiteit kan enkel op jouw smartphone gebruikt worden, met jouw GSM nummer en jouw geïnstalleerde itsme® app. Een unieke combinatie waardoor alleen jij toegang hebt tot jouw persoonlijke gegevens.”
 • Lees meer over:
 • Authenticatie in 2 stappen
 • Deel van de Itsme of eID login maakt deel uit van de authenticatie in 2 stappen. Dat wil zeggen dat je, om toegang te krijgen tot Izimi, iets moet weten (jouw PIN code) en iets moet hebben (je GSM of je Belgisch eID). Wanneer je inlogt op Izimi, moet je jouw eID of Itsme gebruiken om toegang te krijgen tot jouw kluis en documenten.

Vond je deze FAQ nuttig?
2
0