FAQ
Image

Als ondernemer of bedrijf in België ben je verplicht om een aantal zaken bij te houden. Maar wat is een eenmanszaak precies?

Een eenmanszaak: definitie

Een eenmanszaak is een heel eenvoudige manier om te starten als zelfstandige. Je hebt geen aparte rechtspersoon nodig en handelt dus als natuurlijk persoon. Jij bent dus je zaak, wat meteen de grootste verschil is met een vennootschap.

Dat betekent ook dat je onbeperkt aansprakelijk bent en er geen onderscheid gemaakt wordt tussen je privévermogen en dat van je zaak.

Boekhoudkundige verplichtingen als eenmanszaak

Zoals elke andere zelfstandige moet je een boekhouding voeren. In een eenmanszaak volstaat echter een enkelvoudige of vereenvoudigde boekhouding (op voorwaarde dat je jaaromzet, exclusief btw, kleiner is dan 500.000 euro).

Je boekhouding bestaat uit:

  • Een financieel dagboek, dat je kan splitsen in een kas- en bankboek:
    • Het kasboek omvat alle uitgaven en ontvangsten in geld
    • Het bankboek omvat alle uitgaven en ontvangsten via een bankrekening
  • Een aankoopboek met de facturen en creditnota’s van je leveranciers
  • En een verkoopboek met de facturen en creditnota’s aan jouw klanten

Heb je een fysieke voorraad, heb je ook een inventarisboek nodig, waarin je noteert welke voorraden je hebt en hoeveel die waard zijn.

Op basis van die informatie maak jij of je accountant voor elk boekjaar een aparte jaarrekening. Vergeet daarnaast ook je btw-aangifte en klantenlisting niet.

Al deze documenten hou je gedurende 7 boekjaren bij.

Tip: Als eenmanszaak mag je natuurlijk ook een dubbele boekhouding voeren. Zo krijg je een beter beeld van je eigen bedrijfsvoering en kan je je beleid bijstellen op basis van concrete cijfers en evoluties. Het is alleen iets duurder.

Verschil met een ‘dubbele’ boekhouding?

Het verschil tussen een ‘enkelvoudige’ en ‘dubbele’ (of volledige) boekhouding is dat bij het laatste tegenover elke verrichting een ontvangst of betaling komt te staan. Elke transactie wordt dus dubbel geboekt.

Vennootschappen (bvba’s, nv’s, cvba’s …) moeten altijd een dubbele boekhouding voeren, net zoals bedrijven met een jaaromzet boven de 500.000 euro. Normaal gezien ben je dan ook balansplichtig, dat wil zeggen dat je jaarlijks je jaarrekening moet neerleggen bij de Nationale Bank (NBB).

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Helpdesk

Heb je een vraag over Izimi?
Kun je niet inloggen of heb je een technisch probleem?