FAQ
Image

Als nabestaande is het je plicht om de administratie van een overleden dierbare in orde te brengen. Sommige documenten moet je verplicht bewaren tot ver na de afwikkeling van de nalatenschap. Andere papieren met emotionele waarde wil je misschien louter bijhouden als aandenken.

Bewaartermijnen van documenten van een overledene

Een testament, schenkingsaktes en andere notariële akten en gerelateerde documenten die te maken hebben met erfopvolging, houd je best levenslang bij. Zo vermijd je discussies tussen erfgenamen.

Ook een trouwboekje, partnerschapsboekje, echtscheidingsovereenkomsten houd je liever bij – zeker als het over je partner gaat die overleden is en de documenten ook op jou betrekking hebben.

Facturen van nutsvoorzieningen (bv. water en elektriciteit) moet je vijf jaar bijhouden. Dat komt omdat bedrijven een eventuele schuld tot vijf jaar na het overlijden kunnen claimen bij de erfgenamen. Ook andere relevante documenten, zoals bankdocumenten, arbeidscontracten en loonstrookjes, houd je best minstens vijf jaar bij.

Een goede plek om waardevolle documenten digitaal bij te houden, is in een digitale kluis.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 18
Thumbs Down Icon 5

Helpdesk

Heb je een vraag over Izimi?
Kun je niet inloggen of heb je een technisch probleem?