FAQ
Image

Je bent verplicht om belastingpapieren of fiscale documenten in België zeven jaar bij te houden. Met fiscale documenten bedoelen we alle documenten die te maken hebben met je belastingaangifte:

  • (Kopie van) je belastingaangifte
  • Loonfiches
  • Facturen
  • Attesten

Wist je dat je je loonfiches trouwens beter 10 jaar bijhoudt?

myMinFin: handig portaal voor je belastingen en meer

De overheid creëerde myMinFin als beveiligd elektronisch portaal. Het doel is alle burgers, ambtenaren en ondernemingen toegang te geven tot hun FOD Fin dossier (fiscale gegevens zowel als documenten) en alle mogelijke interacties met de FOD Financiën.

Ben je op zoek naar een veilige bewaarplaats voor je elektronische documenten, zoals je belastingpapieren, kan je beroep doen een digitale kluis zoals Izimi.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 3
Thumbs Down Icon 0

Helpdesk

Heb je een vraag over Izimi?
Kun je niet inloggen of heb je een technisch probleem?