FAQ
Image

Als werkgever ben je verplicht om de individuele rekening en de eventuele bijlagen (kopies van loonstaten e.d.) vijf jaar lang te bewaren. Het bewaren van de maandelijkse loonfiches of loonstroken is niet nodig.

Wel is het zinvol om deze documenten het best nog vijf jaar na uitdiensttreding van de werknemer bij te houden met het oog op mogelijke disputen. Daarna is het jouw verantwoordelijkheid om deze op een veilige manier te vernietigen.

Let op: heb je nog betalingen uitgevoerd na uitdiensttreding, dan geldt hier een afwijkende verjaringstermijn. Alle documenten die op deze betalingen van toepassing zijn, bewaar je best gedurende tien jaar.

Lees hier hoe lang je best als particulier loonfiches bewaart.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Helpdesk

Heb je een vraag over Izimi?
Kun je niet inloggen of heb je een technisch probleem?