FAQ
Image

Een arbeidsovereenkomst of arbeidscontract is een overeenkomst tussen een werknemer en werkgever. De werknemer verbindt zich om tegen een afgesproken loon arbeid te verrichten.

In zo’n overeenkomst zet je de volgende informatie:

  • naam en adres van werkgever en werknemer
  • begindatum (en eventueel einddatum) van de tewerkstelling
  • plaats van tewerkstelling
  • omschrijving van het uit te voeren werk
  • verloning en berekeningswijze
  • werkduur en werkrooster

Arbeidsovereenkomst hoeft niet op papier te staan

Alleen hoef je voor een geldige arbeidsovereenkomst geen schriftelijk contract te hebben. Het perfect wettelijk om een arbeidsovereenkomst mondeling aan te gaan. Al zet je de overeengekomen afspraken beter toch op papier te zetten om achteraf discussies te vermijden.

Bewaartermijn arbeidscontracten

Voor de meeste arbeidsovereenkomsten is er geen bewaringsplicht. Enigszins logisch als je ook mondeling een overeenkomst mag afsluiten. Toch is het aangeraden om een schriftelijke overeenkomst op te stellen en deze minstens een jaar na beëindiging te bewaren.

Voor de tewerkstelling van studenten en huisarbeiders ben je wel verplicht om de arbeidsovereenkomsten vijf jaar bij te houden, startend vanaf de eerste dag na afloop. Het kan daarom geen kwaad om op veilig te spelen en alle arbeidsovereenkomsten tot vijf jaar na uitdiensttreding van de werknemer te bewaren. Daarna vernietig je ze best, omdat je vanuit GDPR persoonsgegevens enkel zo lang mag bewaren als dat effectief nodig is.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 3
Thumbs Down Icon 0

Helpdesk

Heb je een vraag over Izimi?
Kun je niet inloggen of heb je een technisch probleem?