FAQ
Image

Er zijn drie opties om te beslissen wat er met je kluis moet gebeuren na je overlijden.

Als je vandaag al een Izimi kluis hebt, staat optie 1, de overdracht aan je erfgenamen, automatisch actief als standaardregeling.

  • Optie 1 (standaard): GEHELE (OF GEDEELTELIJKE) OVERDRACHT DOOR EEN NOTARIS AAN JE ERFGENAMEN
    Bij je overlijden kunnen jouw erfgenamen aan de notaris van hun keuze vragen de inhoud van de kluis aan hen over te dragen. Standaard zal de gehele kluis overgedragen worden maar je kan tijdens je leven ook zelf beslissen welke documentenje wenst te delen (=gehele of gedeeltelijk overdracht van de inhoud).

  • Optie 2 : Overdracht aan erfgenamen én geselecteerde contact(en)
    In dit geval ontvangen zowel de erfgenamen als je geselecteerde Izimi contact(en) dezelfde inhoud. Erfgenamen en contacten ontvangen via hun Izimi een melding waarin wordt aangegeven dat de inhoud van jouw kluis aan hen wordt overgedragen. Ze hebben dan 24 maanden tijd om de inhoud te downloaden naar hun persoonlijke Izimi-kluis .
  • Optie 3: Geen kluisoverdracht – de volledige inhoud van jouw kluis wordt vernietigd

Als je kiest voor deze optie, zal alle inhoud van jouw kluis 10 dagen na je overlijden vernietigd worden, zelfs in geval een testament anders zou bepalen. De keuze van deze optie heeft dus onomkeerbare gevolgen.

Wat je ook kiest, uiteindelijk zal de inhoud van jouw kluis steeds vernietigd worden na jouw overlijden. Ofwel na enkele dagen (optie 3), ofwel maximum 24 maanden na je overlijden. Je erfgenamen en contacten hebben (in geval van optie 1 of 2) dus 24 maanden de tijd om een kopie van de inhoud van de kluis te downloaden voor deze definitief verwijderd wordt.

Bij het activeren van je Izimi-kluis, maar ook op een later moment, kan je beslissen wat er na jouw overlijden met je kluis moet gebeuren via Diensten > Kluisoverdracht. Je kan jouw keuze op ieder moment tijdens jouw leven aanpassen.

Goed om te weten

De akten, opgeslagen in de notariële aktenbank Naban, die je gelinkt hebt aan je Izimi-kluis toen je nog leefde, worden niet automatisch overgemaakt aan je erfgenamen bij je overlijden.

Wens je dat erfgenamen over een kopie van de akte beschikken ? Voeg dan een kopie van je akte in Izimi toe : De kopie van de akte zal als een document bewaard worden in de kluis van de overledene en bij kluisoverdracht overgaan naar de erfopvolgers. De directe linken met NABAN worden immers doorgeknipt bij overlijden.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 30
Thumbs Down Icon 6

Helpdesk

Heb je een vraag over Izimi?
Kun je niet inloggen of heb je een technisch probleem?