FAQ
Image

Voor het lot van jouw kluis na je overlijden kun je kiezen tussen drie opties.

Als je reeds vandaag een kluis hebt, zal optie 1 gelden als standaardregeling (overdracht aan uw erfgenamen), maar je kunt steeds een andere optie kiezen.

 • Optie 1 (standaard): GEHELE (OF GEDEELTELIJKE) OVERDRACHT DOOR EEN NOTARIS
  Bij je overlijden kunnen je erfgenamen aan de notaris van hun keuze vragen de inhoud van de kluis aan hun over te dragen. Je kan tijdens je leven ook zelf beslissen welke documenten je wenst te delen. Standaard zal de gehele kluis overgedragen worden.
 • Optie 2 : GEHELE OF GEDEELTELIJKE OVERDRACHT DOOR DE BURGER
  Tijdens je leven beslis je zelf welk document je wenst te delen (en met wie) en welke vernietigd moeten worden. = Gehele of gedeeltelijke overdracht van de documenten.
  Ongeveer 2 weken na je overlijden worden de geselecteerde documenten (tijdens je leven) gedeeld met de door jou gekozen personen. Documenten die je tijdens je leven al deelde, zullen nog 4 maanden actief blijven (dat is eveneens het geval bij optie 1). Op die manier krijgen de ontvangers voldoende tijd om de documenten te downloaden of kopiëren voor ze verwijderd worden. De notaris komt niet tussen in deze procedure
  . De opties voor kluisoverdracht van kluizen zijn bijgewerkt en dus tijdelijk uitgeschakeld
 • Optie 3: de kluis wordt vernietigd OF GEHELE VERNIETIGING VAN DE KLUIS
  Door het kiezen van die optie zal alles wat zich in jouw kluis bevindt, en wat je niet op voorhand gedeeld heeft, na jouw overlijden vernietigd worden. Zelfs ingeval een testament anders zou bepalen. De keuze van die opties heeft dus onomkeerbare gevolgen.

Wat je ook kiest, de inhoud van jouw kluis zal vernietigd worden na jouw overlijden, ofwel na enkele dagen (optie 3), ofwel nadat die overgedragen is aan de erfgenamen of aan de door jou gekozen personen (optie 1 en 2).

Goed om te weten

De akten, opgeslagen in de notariële aktenbank Naban, die je gelinkt hebt aan je Izimi-kluis toen je nog leefde, worden niet automatisch overgemaakt aan je erfgenamen bij je overlijden.

Wens je dat erfgenamen over een kopie van de akte beschikken ? Voeg dan een kopie van je akte in Izimi toe : De kopie van de akte zal als een document bewaard worden in de kluis van de overledene en bij kluisoverdracht overgaan naar de erfopvolgers. De directe linken met NABAN worden immers doorgeknipt bij overlijden.

Did you find this FAQ helpful?
10
3

Helpdesk

Do you have a question about Izimi?
You can't connect or you have a technical problem?