Documenten certificeren

Voor een onschendbare geldigheid van je documenten.
Image

Waarom je documenten certificeren?

Een oneindige, maar onzekere digitale wereld

Door de digitalisering van de diensten in alle sectoren circuleren gegevens en documenten steeds meer in een digitale omgeving. Dit creëert onzekerheid over hun herkomst en over de garantie dat zij wel degelijk afkomstig zijn van de persoon, entiteit of authentieke bron waarvan je veronderstelt dat ze afkomstig zijn.

Het witwassen van geld, internationale certificering, risico’s op fraude, het opduiken van fake news, … zaaien ook steeds meer twijfel.

Het is dus van cruciaal belang om de integriteit en de herkomst van de gegevens te kunnen waarborgen.

Wie kan documenten certificeren?

De notaris, wettelijk certificeerder van gegevens

Notarissen zijn bij wet gemachtigd om documenten te legaliseren. Deze rol van certificeerder van gegevens ligt volledig in het verlengde van de bestaande rol van de notaris als borg voor de juistheid en de echtheid van talrijke gegevens. Door zijn statuut van openbaar ambtenaar kan hij met macht van gezag handelen.

Door zijn functie is de notaris het best geplaatst om de herkomst van gegevens en de eensluidendheid van kopieën of uittreksels uit databanken of authentieke bronnen te bevestigen. Hij of zij is dus bevoegd om:

 • de herkomst van digitale gegevens en documenten te legaliseren;
 • eensluidend verklaarde kopieën of uittreksels af te leveren, al dan niet in digitale vorm, die eensluidend verklaard werden met de oorspronkelijke gegevens of het oorspronkelijke document;
 • de identiteit en de elektronische of handgeschreven handtekening van personen te legaliseren, al dan niet in digitale vorm.

Waarom de certificering in Izimi?

Het platform waar gegevens kunnen circuleren met een bewijs van authenticiteit.

De technologie van de Izimi applicatie functioneert als een ‘blockchain’ om de onveranderlijkheid en de traceerbaarheid van gegevens te waarborgen. Maar de certificering via Izimi biedt bovendien de mogelijkheid om garanties te geven over de herkomst en de juistheid van de gegevens. Izimi, ondersteund door het Belgisch notariaat, biedt deze unieke combinatie en staat garant voor een betrouwbare keten.

Welke soorten documenten certificeren en in welke gevallen?

Enkele voorbeelden:

Welke documenten?

In welke gevallen?

Voor wie?

Verklaring van erfrecht, schenking, verkoop, …

Bewijs van de herkomst van fondsen

Bankiers, patrimoniumbeheerders, notarissen, boekhouders, vastgoedmakelaars, …

Onderhandse overeenkomst
bv. erkenning van schuld

Controle van de identiteit van de ondertekenaars = afdoend bewijs in geval van conflicten

De partijen van de overeenkomst

Een papieren notariële akte

Verlies, diefstal, vernietiging, ...

De bank, de notaris, ... 

Hoe werkt het?

Je hebt behoefte aan een bijkomende beveiliging?

 • Praat erover met je notaris en hij zal evalueren of hij je document/gegevens al dan niet kan certificeren.
 • De notaris informeert je over de modaliteiten.
 • Je moet je persoonlijke Izimi kluis geactiveerd hebben.
 • Als de notaris je document digitaal kan certificeren, stuurt hij het rechtstreeks naar je Izimi kluis.
 • De gegevens van de certificering kunnen rechtstreeks worden geraadpleegd in je Izimi kluis.
 • Indien je een gecertificeerd document deelt, kunnen de personen waarmee je dit document gedeeld hebt, de gegevens van het attest ook raadplegen.

Waarop lijkt het digitale attest?

Concreet:

 • Wanneer je de gelegaliseerde pdf downloadt uit Izimi, bevat deze een voorblad met de gegevens van de digitale certificering. De pdf wordt ondertekend door:
  • de notaris die borg staat voor de certificering;
  • Fednot – de beheerder van het Izimi platform;
  • twee verschillende tijdstempeldiensten.
 • Deze maatregelen voldoen aan de vereisten voor een gekwalificeerde handtekening zoals vermeld in het handtekeningenbeleid. Je kunt de handtekeningen controleren door gebruik te maken van een dienst zoals de volgende: https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/DSS/webapp-demo/validation