FAQ
Image

Een authentieke akte is een document dat is opgesteld door een bevoegd ambtenaar (vaak een notaris) en dat vervolgens in zijn of haar bijzijn wordt ondertekend door de betrokken partijen. De termen ‘authentieke akte’ en ‘notariële akte’ worden vaak door elkaar gebruikt, hoewel we onder authentieke aktes ook aktes verstaan die zijn opgesteld door bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of de griffier van een rechtbank.

Authentieke aktes dienen als officieel bewijs van een overeenkomst, zoals een huwelijkscontract of de verkoopovereenkomst van een woning. Ze zijn opgesteld in een vaste vorm en bevatten altijd een aantal vaste elementen, zoals de identiteit van de betrokken partijen.

De bewijswaarde van een authentieke akte is groter dan die van een akte die is opgesteld door partijen onderling (de zogeheten onderhandse akte). De aanwezigheid van de notaris of andere ambtenaar bij het ondertekenen (of, in juridische taal, het ‘verlijden’) van de akte zorgt ervoor dat je een authentieke akte in geval van betwisting meteen kunt laten afdwingen door bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder, zonder eerst langs de rechtbank te moeten passeren.

De belangrijkste eigenschappen van een authentieke akte op een rij:

  • Opgesteld door een wettelijk bevoegde ambtenaar (meestal de notaris).
  • Voorgelezen en ondertekend (of ‘verleden’) in het bijzijn van de notaris of andere bevoegde ambtenaar.
  • Vaak gebruikt voor belangrijke gebeurtenissen, zoals de aankoop van een huis.
  • Meer bewijskracht dan een onderhandse akte.
Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 5
Thumbs Down Icon 2

Helpdesk

Heb je een vraag over Izimi?
Kun je niet inloggen of heb je een technisch probleem?