FAQ
Image

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel beter gekend onder de algemene naam GDPR, mogen persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Het gevolg is dat de werkgever administratieve verzuimgegevens tot maximaal twee jaar na afloop van de arbeidsrelatie mag bewaren.

Mogelijks bestaan er hierop uitzonderingen, dus bij twijfel neem je best contact op met je sociaal secretariaat.

Hoelang mag de bedrijfsarts documenten bewaren?

De bedrijfsarts bewaart:

  • Dossier na medische controle bij aanstellingskeuring maximaal zes maanden.
  • Medische dossiers maximaal vijftien jaar, tenzij er sprake is van een beroepsziekte. Dan mag de arts de gegevens langer bewaren. Voor niet-medische dossiers geldt een bewaartermijn van maximaal twee jaar.

Re-integratie dossiers mogen maximaal vijftien jaar worden bewaard door de hulpverlener.

Lees meer over welke gegevens je als werkgever bewaart.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Helpdesk

Heb je een vraag over Izimi?
Kun je niet inloggen of heb je een technisch probleem?