FAQ
Image

In België ben je verplicht om je aanslagbiljet en andere fiscale documenten zeven jaar bij te houden.

Met fiscale documenten bedoelen we alle documenten die te maken hebben met je belastingaangifte of die delen ervan moeten staven:

  • (Kopie van) je belastingaangifte
  • Loonfiches
  • Facturen
  • Attesten

Een veilige bewaarplaats voor je elektronische documenten, zoals je aanslagbiljet is een digitale kluis zoals Izimi.

Did you find this FAQ helpful?
2
0

Helpdesk

Heb je een vraag over Izimi?
Kun je niet inloggen of heb je een technisch probleem?