FAQ
Image

De bewaartermijn van je pensioenoverzicht hangt nauw samen met je loonfiches. Niet onlogisch, aangezien de berekeningswijze deels gebeurt op basis van je ontvangen loon. Al varieert de specifieke berekeningswijze, omdat er in België verschillende pensioenstelsels (werknemer, zelfstandige, ambtenaar of een gemengde loopbaan) bestaan.

Je maandelijkse loonbriefjes houd je 10 jaar bij, je jaarlijkse loonfiches en het jaarlijks uittreksel van de Federale Pensioendienst (je pensioenoverzicht) tot aan je pensioen. Zo kan je, indien nodig, de documenten voorleggen bij een berekeningsfout.

Je mag al deze documenten op papier bewaren, maar je kan deze ook bewaren in je gratis digitale Izimi-kluis.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0

Helpdesk

Heb je een vraag over Izimi?
Kun je niet inloggen of heb je een technisch probleem?