FAQ
Image

Welke documenten je als ondernemer moet bijhouden hangt van een aantal zaken af:

Welke documenten moet een onderneming bijhouden?

Van de Belgische overheid moet een onderneming alle documenten bijhouden die nodig zijn om haar belastbare inkomsten te bepalen. Documenten zijn alle stukken die gebruikt zijn om de belastingaangifte in te vullen, zoals:

  • De boekhouding van de onderneming (balans, resultatenrekening, beslissing van de algemene vergadering, aandeelhoudersregister, …).
  • De bewijsstukken van de boekingen (aankoopfacturen, verkoopfacturen, offertes, bestelbonnen, leveringsbonnen, vervoersdocumenten, bankrekeninguittreksels, …).
  • De loonfiches.
  • En andere bewijsstukken van teruggevorderde kosten (facturen, tickets, …).

Deze documenten houd je bij tot het einde van het 7de boekjaar dat volgt op de belastbare periode. Voor meer hierover lees hoelang je als bedrijf facturen moet bewaren.

Tip: Bewaar je documenten in een digitale kluis zoals Izimi. Dan raak je ze nooit kwijt.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Helpdesk

Heb je een vraag over Izimi?
Kun je niet inloggen of heb je een technisch probleem?