Documenten delen

Voor een veilige verzending van je documenten.

Beveiligd, vertrouwelijk en rechtstreeks delen

Izimi is niet alleen een platform om documenten op te slaan, maar ook om ze te delen.

Aangezien je alleen kunt aanloggen op Izimi via een identificatie met behulp van je elektronische identiteitskaart of itsme®, is deze omgeving optimaal beveiligd. En aangezien dit het geval is voor alle gebruikers van Izimi, ben je zeker van de identiteit van je Izimi contacten.

Wanneer twee Izimi gebruikers elkaar uitnodigen (Izimi contacten worden), kunnen ze veilig en rechtstreeks documenten uitwisselen.

Zie ook:

Delen met je naasten, met je notariskantoor, met derden

 • Met je contacten: Ongeacht of het gaat om je ouders, je kinderen, een zaakwaarnemer of een vertrouwenspersoon, jij beslist welk document je wilt delen, met wie en wanneer: tijdens je leven of na je overlijden. Jij behoudt de controle: je kunt te allen tijde beslissen om de documenten niet meer te delen.
 • Met het notariskantoor: Elk notariskantoor beschikt over een Izimi kluis van het kantoor, waarmee je gegevens kunt uitwisselen. Zo ben je zeker van de herkomst van het verzonden bericht en weet je dat het veilig is en niet gehackt werd tijdens de verzending. Dat is niet het geval bij een verzending via e-mail: daarbij ben je nooit zeker dat niemand belangrijke gegevens vervalst heeft tijdens de overdracht.

Wanneer documenten delen?

Je behoudt de controle over je gegevens

1. Tijdens je leven

Het volstaat in de parameters van het document dat je oplaadt naar je kluis te definiëren of het al dan niet ‘deelbaar’ is, en met wie je het wenst te delen. Deze keuze is omkeerbaar, m.a.w.: je kunt steeds beslissen om het document niet langer te delen met je contacten of met een aantal daarvan. In dit laatste geval kunnen de bestemmelingen de voordien gedeelde inhoud niet meer zien.

2. Na je overlijden

  • Indien je kiest voor de standaardoptie voor het beheer van je digitale kluis na je overlijden (via Mijn profiel > Beheer kluisoverdracht), wordt de inhoud van je digitale kluis na je overlijden overgedragen naar je erfgenamen. De inhoud van de kluis wordt dus behandeld als een volwaardig onderdeel van je nalatenschap.
   1. In dat geval ontvangt de notaris die je in Izimi hebt aangeduid als referentienotaris een kennisgeving dat je kluis moet worden overgedragen naar je erfgenamen. Je erfgenamen moeten zich wenden tot de notaris om de nalatenschapsprocedure op te starten en de notaris organiseert de overdracht van de inhoud van de kluis naar ALLE erfgenamen via Izimi.
   2. Alleen de documenten die je zelf opgeladen of gekopieerd hebt naar je kluis worden overgedragen (niet de links naar de NABAN databank van notariële akten, noch de documenten die met jou werden gedeeld maar die je niet opgeladen hebt).
   3. De erfgenamen ontvangen dan via hun Izimi account een melding dat de inhoud van jouw kluis naar hen wordt overgedragen en dat ze deze binnen 24 maanden moeten downloaden of kopiëren naar hun persoonlijke Izimi kluis om toegang te hebben. Na 24 maanden wordt de inhoud van je persoonlijke kluis definitief gewist.
   4. Indien je geen notaris aangesteld hebt, kan elk notariskantoor dat door je erfgenamen wordt verzocht om je Izimi kluis over te dragen, je kluis via het systeem opvragen (met behulp van je rijksregisternummer) en deze vervolgens overdragen naar de erfgenamen.
  • Indien je hebt gekozen voor de optie ‘vernietiging van de kluis’na je overlijden (via Mijn profiel > De overdracht beheren), wordt de inhoud 10 dagen na je overlijden vernietigd.

Welke soorten documenten delen en in welke gevallen?

Enkele voorbeelden

Welke documenten?

In welk(e) geval(len)?

Aan wie?

Afrekeningen

Na de akte

 

Erfrechtverklaring

Na de akte

 

Eerdere eigendomsbewijzen

Voor de akte

 

Energieprestatiecertificaat

Voor de akte

 

Attest elektriciteitskeuring

Voor de akte

 

Lijst met wachtwoorden

Ziekte, immobiliteit, verblijf in het buitenland

Een verwante, een naaste

De naam van de notaris die beschikt over de laatste kopie van een testament

 

Erfgenamen

Overzicht van het familiaal vastgoedvermogen

Successieplanning

Erfgenamen