FAQ
Image

Elk document dat je op Izimi plaatst, wordt opgesplitst in kleinere fragmentjes die versleuteld worden. Al die kleine fragmentjes worden over meerdere schijven verspreid, dus moest iemand zo’n schijf weten te bemachtigen, zelfs eeuwen nadat de fragmenten versleuteld werden, hebben ze geen toegang tot jouw documenten omdat ze slechts over kleine stukjes en brokjes beschikken.

Alle op Izimi geüploade documenten worden eerst gescand. Dit wil zeggen dat elk document dat iemand toevoegt door ons gecontroleerd wordt om er zeker van te zijn dat het geen malware of virus bevat.  Zelfs als er een virus door het net zou gaan, worden de bestanden in een niet-uitvoerbare omgeving bewaard – beschouw ze als bevroren in de tijd, dus al zouden ze een virus bevatten, dan kan het zich niet verspreiden.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 4
Thumbs Down Icon 2

Helpdesk

Heb je een vraag over Izimi?
Kun je niet inloggen of heb je een technisch probleem?