FAQ
Image

Een notariële akte is een juridisch document dat wordt opgesteld en ondertekend door een notaris, waardoor het een authentieke akte wordt. De originele akte noemt men “de minuut”. Deze wordt bewaard door de notaris en geregistreerd in de Notariële Aktebank (NABAN). De eensluidend verklaarde afschriften die worden overhandigd aan de partijen noemt men “grossen” of “afschriften”, afhankelijk van de context.

Elke notaris moet alle akten die hij heeft verleden, evenals deze die werden verleden door zijn voorgangers binnen hetzelfde kantoor, 75 jaar lang bewaren. Na deze termijn moet hij ze verplicht in bewaring geven in het algemeen rijksarchief.

Je bewaart de eigenlijke akten dus niet zelf, maar wel de afschriften gemaakt door de notaris. Met Izimi heb je echter rechtstreeks toegang tot de akten die sinds 2015 werden ingeschreven in NABAN. Het is dus niet meer nodig om je papieren exemplaren te bewaren of om een afschrift aan te vragen bij je notaris.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 15
Thumbs Down Icon 1

Helpdesk

Heb je een vraag over Izimi?
Kun je niet inloggen of heb je een technisch probleem?