Izimi geeft toegang tot de notariële akten maar ik heb al toegang via Myminfin. Wat is het verschil met Izimi dan?

Sandra Ichtertz

Via Izimi (tabblad “Mijn notariële akten”) heb je toegang tot NABAN, de Bank van notariële akten die de veilige opslag van digitale akten mogelijk maakt..

  • NABAN bevat ALLE authentieke akten verleden bij een notaris sinds 01/01/2015 (onroerend goed en niet-onroerend goed, bijvoorbeeld huwelijkscontracten, schenkingen, buitengerechtelijke beschermingsmandaat, verklaringen van aanvaarding en afstand van erfrecht, vennootschapsakten, … ). MyMinFin bevat enkel hypotheekakten (vastgoed) maar sinds 2001.
  • NABAN is de enige officiële bron voor authentieke akten met bewijskracht. Als je als burger wilt bewijzen dat een akte verleden is (b.v aankoop huis – andere voorbeelden toe te voegen), moet je NABAN gebruiken. o MyMinFin heeft geen bewijskracht. NABAN bevat ook steeds de laatste versie van de akte.
  • NABAN bevat meer dan enkel de akten, ook de documenten die mee geregistreerd zijn met de akte worden er bewaard (b.v aflossingstabel, verdere voorbeelden toe te voegen…), alsook het registratiebewijs, fiscaal attest, etc. Bij een volgende akte zal de notaris vaak vragen naar het registratiebewijs.
  • NABAN bevat niet enkel persoonlijke akten van burgers maar ook die akten van bestuurders van vennootschappen, die te maken hebben met het beroep van ondernemer.
  • NABAN is eigendom van het notariaat en wordt ondersteund door zijn waarden neutraliteit / vertrouwelijkheid

Vond je deze FAQ nuttig?
13
0