Beheer zoals je wil

Elk document is belangrijk en verdient een belangrijke plek.
Hier vind je een overzicht van de mogelijkheden.
Je hebt 1 Gb in je persoonlijke kluis om je documenten gratis op te slaan.
Image

Persoonlijke info

 • Wachtwoorden en toegangscodes
 • identiteitskaarten
 • paspoorten
 • geboorteakten
 • testamenten
 • wilsverklaringen over uw levenseinde
 • diploma’s
 • certificaten en patenten
 • bewijs van goed gedrag
 • bloedgroep
 • bewonerskaarten
 • rijbewijzen
 • sociale zekerheid
 • ziekteverzekeringskaarten …
Image

Financiën

 • Loonbrieven / jaarlijks loonoverzicht / verzekeringscontracten
 • geschenken
 • bonussen
 • uitgaven (bonnen en facturen)
 • aflossingstabellen voor leningen
 • gezinstoelagen
 • werkloosheidsuitkeringen
 • sociale zekerheid
Image

Bezittingen

 • Facturen en aankoopbewijzen
 • documenten over de inboedel
 • certificaten & eigendomsbewijzen (kunst)
 • kopie witte kaart wagen
 • onderhandse verkoopovereenkomsten
Image

Mijn woning

 • Energiecontracten
 • facturen voor inboedel
 • handleiding en garantie
 • certificaten
 • koopovereenkomst
 • koopakte / eigendomsakte
 • stedenbouwkundige vergunning
 • stedenbouwkundige informatie
 • inventaris van de inrichtingen
 • premies (verbetering, renovatie, enz.)
 • hypothecaire lening
 • onroerende voorheffing
 • documenten mede-eigendom
 • kosten mede-eigendom
 • verklaring van woonplaats
 • energiecertificaat, bodemattest
 • olietankcertificaat
 • correspondentie met de syndicus
 • notulen van algemene vergaderingen van mede-eigendom (te bewaren gedurende 10 jaar)bouwkundige plannen
 • kadastraal plan / uittreksel
 • opstalverzekering
 • brandverzekering
 • schuldsaldoverzekering …
Image

Vastgoed

 • Bouwplannen
 • certificaten en attesten
 • foto’s
 • huurcontracten
 • inventaris
 • verkoopovereenkomsten
Image

Familie

 • ID-kaarten voor kinderen
 • reisdocumenten voor kinderen
 • algemene wachtwoorden
 • familieboekje
 • geboorteakten
 • geboorteboekjes
 • schooldiploma’s
 • octrooien
 • certificaten
 • bloedgroepen
 • studentencontract
 • overlijdensakten
 • buitengerechtelijk mandaat
 • samenlevingscontract
 • huwelijkscontract
 • echtscheidingsakte
Image

Professioneel leven

 • Contracten
 • uittreksels uit het Belgisch Staatsblad
 • oprichtingsakte en statuten
 • jaarrekeningen
 • belangrijke mededelingen
 • domeinnaamregistraties
 • ontslagbrief
 • training
 • persoonlijke ontwikkeling
 • royalty’s
 • aanbevelingsbrief
Image

Gezondheid

 • Vaccinatiekaart
 • bloedonderzoek
 • gezondheidsrapport
 • bloeddonorkaart
 • orgaandonorkaart
 • informatie over het levenseinde