Beheer zoals je wil

Elk document is belangrijk en verdient een belangrijke plek.
Hier vind je een overzicht van de mogelijkheden.

Image

Persoonlijke info

Wachtwoorden en toegangscodes, identiteitskaarten, paspoorten, geboorteakten, testamenten, wilsverklaringen over uw levenseinde, diploma’s, certificaten en patenten, bewijs van goed gedrag, bloedgroep, bewonerskaarten, rijbewijzen, sociale zekerheid, ziekteverzekeringskaarten …

Image

Financiën

Loonbrieven / jaarlijks loonoverzicht / verzekeringscontracten, geschenken, bonussen, uitgaven (bonnen en facturen), aflossingstabellen voor leningen, gezinstoelagen, werkloosheidsuitkeringen, sociale zekerheid …

Image

Bezittingen

Facturen en aankoopbewijzen, documenten over de inboedel, certificaten & eigendomsbewijzen (kunst), kopie groene kaart wagen, onderhandse verkoopovereenkomsten …

Image

Financiën

Energiecontracten, facturen voor inboedel, handleiding en garantie, certificaten, koopovereenkomst, koopakte / eigendomsakte, stedenbouwkundige vergunning, stedenbouwkundige informatie, inventaris van de inrichtingen, premies (verbetering, renovatie, enz.), hypothecaire lening, onroerende voorheffing, documenten mede-eigendom, kosten mede-eigendom, verklaring van woonplaats, energiecertificaat, bodemattest, olietankcertificaat, correspondentie met de syndicus, notulen van algemene vergaderingen van mede-eigendom (te bewaren gedurende 10 jaar)bouwkundige plannen, kadastraal plan / uittreksel, opstalverzekering, brandverzekering, schuldsaldoverzekering …

Image

Vastgoed

Bouwplannen, certificaten en attesten, foto’s, huurcontracten, inventaris, verkoopovereenkomsten …

Image

Familie

ID-kaarten voor kinderen, reisdocumenten voor kinderen, algemene wachtwoorden, familieboekje, geboorteakten, geboorteboekjes, schooldiploma’s, octrooien, certificaten, bloedgroepen, studentencontract, overlijdensakten, buitengerechtelijk mandaat, samenlevingscontract, huwelijkscontract, echtscheidingsakte …

Image

Professioneel leven

Contracten, uittreksels uit het Belgisch Staatsblad, oprichtingsakte en statuten, jaarrekeningen, belangrijke mededelingen, domeinnaamregistraties, ontslagbrief, training, persoonlijke ontwikkeling, royalty’s, aanbevelingsbrief …

Image

Gezondheid

Vaccinatiekaart, bloedonderzoek, gezondheidsrapport, bloeddonorkaart, orgaandonorkaart, informatie over het levenseinde …