Beheer uw documenten hoe u het wil

Elk document is belangrijk en verdient een belangrijke plek.

In uw kluis kunt u alle aspecten van uw leven, uw sleutelmomenten, en uw belangrijke documenten beheren. U verdeelt ze simpelweg in verschillende categorieën:

Persoonlijke info

Wachtwoorden en toegangscodes, identiteitskaarten, paspoorten, geboorteakten, testamenten, wilsverklaringen over uw levenseinde, diploma’s, certificaten en patenten, bewijs van goed gedrag, bloedgroep, bewonerskaarten, rijbewijzen, sociale zekerheid, ziekteverzekeringskaarten …

Vastgoed

Bouwplannen, certificaten en attesten, foto’s, huurcontracten, inventaris, verkoopovereenkomsten …

Gezondheid

Vaccinatiekaart, bloedonderzoek, gezondheidsrapport, bloeddonorkaart, orgaandonorkaart, informatie over het levenseinde …

Familie

ID-kaarten voor kinderen, reisdocumenten voor kinderen, algemene wachtwoorden, familieboekje, geboorteakten, geboorteboekjes, schooldiploma’s, octrooien, certificaten, bloedgroepen, studentencontract, overlijdensakten, buitengerechtelijk mandaat, samenlevingscontract, huwelijkscontract, echtscheidingsakte …

Bezittingen

Facturen en aankoopbewijzen, documenten over de inboedel, certificaten & eigendomsbewijzen (kunst), kopie groene kaart wagen, onderhandse verkoopovereenkomsten …

Financiën

Loonbrieven / jaarlijks loonoverzicht / verzekeringscontracten, geschenken, bonussen, uitgaven (bonnen en facturen), aflossingstabellen voor leningen, gezinstoelagen, werkloosheidsuitkeringen, sociale zekerheid …

Professioneel leven

Contracten, uittreksels uit het Belgisch Staatsblad, oprichtingsakte en statuten, jaarrekeningen, belangrijke mededelingen, domeinnaamregistraties, ontslagbrief, training, persoonlijke ontwikkeling, royalty’s, aanbevelingsbrief …

Mijn woning

Energiecontracten, facturen voor inboedel, handleiding en garantie, certificaten, koopovereenkomst, koopakte / eigendomsakte, stedenbouwkundige vergunning, stedenbouwkundige informatie, inventaris van de inrichtingen, premies (verbetering, renovatie, enz.), hypothecaire lening, onroerende voorheffing, documenten mede-eigendom, kosten mede-eigendom, verklaring van woonplaats, energiecertificaat, bodemattest, olietankcertificaat, correspondentie met de syndicus, notulen van algemene vergaderingen van mede-eigendom (te bewaren gedurende 10 jaar)bouwkundige plannen, kadastraal plan / uittreksel, opstalverzekering, brandverzekering, schuldsaldoverzekering …

Vanaf nu beheer ik mijn documenten!