FAQ
Image

Een onderhandse akte is een overeenkomst of schriftelijke verklaring die wordt opgesteld en vervolgens ondertekend door twee partijen. Het is de tegenhanger van een authentieke akte, die meestal door een notaris wordt opgesteld. In dat laatste geval spreken we ook wel van een notariële akte.

Wettelijk gezien is elk soort geschreven contract dat mensen onderling afspreken en tekenen een onderhandse akte. Een typisch voorbeeld is een huurovereenkomst die een verhuurder met een huurder afsluit. Voor een onderhandse akte gelden geen speciale vormvereisten. Je kunt een onderhandse akte dan ook gebruiken om heel wat verschillende dingen formeel vast te leggen.

Een onderhandse akte heeft ook bewijswaarde, maar minder dan een authentieke akte. Wil je de gemaakte afspraken uit een onderhandse akte afdwingen, dan zul je daarvoor eerst naar de rechter moeten stappen.

Onderhandse aktes in het kort:

  • Schriftelijke overeenkomst of contract.
  • Opgesteld en ondertekend door de betrokken partijen.
  • Geen vormvereisten, kan voor verschillende dingen worden gebruikt.
  • Niet bevestigd of goedgekeurd door een notaris of andere bevoegde ambtenaar.
  • Heeft bewijswaarde in de rechtbank, maar minder dan een notariële of andere authentieke akte.
Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 12
Thumbs Down Icon 3

Helpdesk

Heb je een vraag over Izimi?
Kun je niet inloggen of heb je een technisch probleem?