FAQ
Image

Is een testament op Izimi dat niet bij een notaris is opgemaakt geldig?

Het is zeker mogelijk om een testament op te stellen zonder notaris. Dat noemt men een handgeschreven testament. Het is een testament dat de erflater zelf schrijft. Dergelijk document is geldig op 3 voorwaarden:

  • Het testament moet met de hand geschreven zijn (dus niet getypt) door de persoon in kwestie, ongeacht op welke drager.
  • Het document moet gedateerd zijn, met name om verwarring te vermijden indien er meerdere versies bestaan.
  • Het handgeschreven testament moet ondertekend worden met de gebruikelijke handtekening.

Het mag daarna in uw Izimi digitale kluis worden geladen en zal in aanmerking worden genomen als u overlijdt.

Did you find this FAQ helpful?
2
0

Helpdesk

Heb je een vraag over Izimi?
Kun je niet inloggen of heb je een technisch probleem?