FAQ
Image

Een notariële akte is een document dat is opgesteld door een notaris en dat vervolgens in zijn of haar bijzijn wordt ondertekend door de betrokken partijen die worden vermeld in de akte. Een notariële akte is de meest voorkomende vorm van een authentieke akte en beide termen worden in de volksmond dan ook vaak door elkaar gebruikt.

Net zoals elke authentieke akte dient ook de notariële akte als bewijs van een overeenkomst. Bekende voorbeelden van notariële aktes zijn de koopovereenkomst van een woning en het huwelijkscontract. Een notariële akte wordt altijd opgemaakt in een vaste vorm en is ook verplicht voor sommige transacties. Na de ondertekening of het verlijden van een notariële akte registreert de notaris de akte in kwestie bij het bevoegde registratiekantoor. Zodra dat is gebeurd, is de akte helemaal officieel in orde.

Een notariële akte heeft door z’n officiële vorm en de bijkomende controles van de notaris een hogere bewijswaarde dan een eenvoudigere, onderhandse akte. De bepalingen van een notariële akte kunnen dan ook iets eenvoudiger worden afgedwongen. Zo kan je bij de invordering van een openstaande schuld die is aangegaan via een notariële akte bijvoorbeeld meteen laten afdwingen door een gerechtsdeurwaarder, zonder daarvoor eerst bij de rechter te moeten aankloppen.

Notariële aktes in een notendop:

  • Opgesteld door een notaris
  • Voorgelezen en ondertekend (of ‘verleden’) in het bijzijn van de notaris.
  • Verplicht in enkele gevallen, zoals de aankoop van een woning.
  • Meer bewijskracht dan een onderhandse akte.
Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 3
Thumbs Down Icon 0

Helpdesk

Heb je een vraag over Izimi?
Kun je niet inloggen of heb je een technisch probleem?