FAQ
Image

Wat is de bewaringstermijn van fiscale documenten?

Het is niet eenvoudig om de bewaringstermijnen voor administratieve en fiscale documenten nauwkeurig te bepalen. Om zeker te zijn, is het aanbevolen de diverse fiscale documenten en facturen gemiddeld 10 jaar te bewaren. Hierop bestaat echter één uitzondering: administratieve en fiscale documenten met betrekking tot vastgoed moeten ten minste 15 jaar bewaard worden.oeten 7 jaar worden bewaard.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Helpdesk

Heb je een vraag over Izimi?
Kun je niet inloggen of heb je een technisch probleem?