Hoe weet ik zeker dat niemand de informatie in mijn kluis ziet?

Izimi

Uw kluis wordt vergrendeld en bewaard op beveiligde servers. Uw documenten zijn alleen toegankelijk door u en door de mensen aan wie u toegang verleend hebt (deelfunctie).

Toegang tot uw account en behandeling van uw documenten worden via de functie Historiek opgevolgd.

Na uw overlijden, volgens uw keuze over het lot van uw kluis, zal de inhoud van uw kluis vernietigd worden, ofwel onmiddellijk (optie 2 en 3), ofwel nadat deze overgedragen is aan de erfgenamen (optie 1) (zie ook vraag Wat gebeurt er na mijn overlijden met mijn kluis en de inhoud?)

Zie ook vraag Hoe is de toegang tot mijn kluis beveiligd?

Vond je deze FAQ nuttig?
0
0