FAQ
Image

Jouw kluis wordt vergrendeld en bewaard op beveiligde servers. Jouw documenten zijn alleen toegankelijk door jou en door de mensen aan wie je toegang verleend hebt (deelfunctie).

Toegang tot uw account en behandeling van jouw documenten worden via de functie Historiek opgevolgd.

Na jouw overlijden, volgens jouw keuze over het lot van jouw kluis, zal de inhoud van jouw kluis vernietigd worden, ofwel onmiddellijk, ofwel nadat die overgedragen is aan de erfgenamen (zie ook vraag Wat gebeurt er na mijn overlijden met mijn kluis en de inhoud?)

Zie ook vraag Hoe is de toegang tot mijn kluis beveiligd?

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 19
Thumbs Down Icon 5

Helpdesk

Heb je een vraag over Izimi?
Kun je niet inloggen of heb je een technisch probleem?