FAQ
Image

Als ondernemer ben je verplicht om de boekhoudkundige documenten en gerelateerde stukken enige tijd bij te houden voor een eventuele belasting- of btw-controle. Volgens de wetgeving ben je verplicht om de relevante documenten 7 jaar bij te houden vanaf het einde van de belastbare periode waarop ze betrekking hebben.

Voorbeeld: Een factuur die is opgemaakt in maart 2022, houd je bij tot december 2029.

De bewaartermijn van 7 jaar geldt voor alle wettelijke boeken en verantwoordingsstukken van je onderneming, zoals facturen en creditnota’s.

Interne stukken moet je op hun beurt 3 jaar lang bewaren. Interne stukken zijn documenten die geen bewijswaarde hebben voor de belastingen of je btw-verplichtingen en die je enkel voor intern gebruik hebt opgesteld.

In de FAQ ‘Hoe je boekhouding bijhouden?’ lees je de manieren waarop je je boekhoudkundige documenten best veilig bewaart.

Andere bedrijfsdocumenten bewaren

Naast je boekhouding moet je ook heel wat andere bedrijfsgegevens en -documenten bewaren in je bedrijf. Ontdek welke dat zijn en voor hoelang je ze moet bewaren.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Helpdesk

Heb je een vraag over Izimi?
Kun je niet inloggen of heb je een technisch probleem?