FAQ
Image
  • De fiscale documenten die nodig zijn om het belastbaar inkomen te bepalen, moeten bewaard worden: boekhoudkundige bewijsstukken, documenten over kadastraal inkomen, documenten in een professionele context (salaris, sociale zekerheid, contracten, bestel- en leveringsbonnen, kwitantieboekjes, bewijsstukken), …
  • Op het vlak van btw: de boeken, facturen en andere documenten geëist door de btw-administratie (bewijsstukken, investeringstabellen)
  • IT-systemen: de gegevensdragers en de programma’s die toelaten om de bovenvermelde te bewaren documenten te raadplegen
  • In het geval van elektronische facturen moet de gebruikte technologie de echtheid van het origineel en de integriteit van de inhoud van de facturen waarborgen
  • Facturen of originele bijbehorende documenten, originelen van rekeninguittreksels, belastingafrekeningen en kwitanties, bestekken, inventarissen, gedetailleerde facturen en leveringsbonnen waarnaar de factuur verwijst.

Deze documenten moeten in origineel formaat worden bewaard

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0

Helpdesk

Heb je een vraag over Izimi?
Kun je niet inloggen of heb je een technisch probleem?