Hoelang moet je pensioenoverzicht bewaren?

Izimi

De bewaartermijn van je pensioenoverzicht hangt nauw samen met je loonfiches. Niet onlogisch, aangezien de berekeningswijze deels gebeurt op basis van je ontvangen loon. Al varieert de specifieke berekeningswijze, omdat er in België verschillende pensioenstelsels (werknemer, zelfstandige, ambtenaar of een gemengde loopbaan) bestaan. Je maandelijkse loonbriefjes houd je 10 jaar bij, je jaarlijkse loonfiches en het jaarlijks uittreksel van de …

Hoelang moet werkgever gegevens bewaren?

Izimi

Hoelang je documenten bewaart als werkgever, hangt ervan welke soort documenten het zijn: Personeelsdossier Sociale documenten Andere Personeelsdossier bewaren Er is geen wettelijke richtlijn die bepaalt hoelang je een personeelsdossier moet bewaren. In het algemeen, hanteren de meeste bedrijven een termijn van vijf jaar na het aflopen van de arbeidsrelatie. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mag je de persoonsgegevens …

Hoelang moet je je facturen bewaren?

Sandra Ichtertz

Je moet facturen zorgvuldig bewaren, zowel voor de belastingen als voor de boekhouding. Facturen jarenlang bewaren zonder ze kwijt te raken blijkt echter een moeilijke opdracht… De aanbevolen bewaringstermijn varieert afhankelijk van het soort factuur. Hier volgen enkele voorbeelden: Facturen voor de aankoop of de herstelling van een wagen moet je bewaren zolang het voertuig in je bezit is (2 …

Hoelang moet je je loonfiches bewaren?

Sandra Ichtertz

Zelfs al dient je werkgever je salarisgegevens driemaandelijks in bij de sociale zekerheid, toch is het aanbevolen om je loonfiches te bewaren tot na de afwikkeling van je pensioenrechten. Al je papieren loonfiches op één plek verzamelen tijdens je hele loopbaan is niet zo eenvoudig. Je digitale kluis Izimi is het ideale platform om je bestanden te bewaren en te …

Moet je je arbeidscontracten bewaren?

Sandra Ichtertz

Ja, arbeidscontracten zijn onontbeerlijk om een loopbaan te reconstrueren en de pensioenrechten te berekenen. Een beroepsloopbaan is lang en bij de berekening van je rechten kunnen onregelmatigheden opduiken. Je arbeidscontracten zijn geldige bewijsstukken in geval van klachten. Het is dus ten zeerste aangeraden je arbeidscontracten te bewaren tot na de afwikkeling van je pensioenrechten. Een beroepsloopbaan is erg lang en …

Hoelang moet je je rekeninguittreksels bewaren?

Sandra Ichtertz

Je hebt twee opties: Conclusie: houdt ze zeker vijf jaar bij, maar als je helemaal gerust wil zijn, doe je er nog eens vijf jaar bij. Wat met andere bankdocumenten? Zijn het documenten die van toepassing zijn op een lening? Dan houdt je ze best sowieso tien jaar bij. Ook documenten in verband met bouw- en renovatiewerken moet je tien …

Moet je je loonfiches bewaren?

Sandra Ichtertz

Ja, het bedrag van je ouderdomspensioen wordt berekend op basis van een aantal criteria, waaronder je arbeidsstatuut, je salaris en de duur van je loopbaan. Je loonfiches bevatten de informatie die nodig is voor de berekening van je pensioen. Een beroepsloopbaan is lang en derhalve kunnen er onregelmatigheden opduiken bij de berekening van je pensioen. Je loonfiches zijn onweerlegbare bewijsstukken …

Moet je je loonstrookjes bewaren na je pensioen?

Sandra Ichtertz

Met jouw loonstroken kan je jouw pensioenrechten doen gelden en aantonen dat je voldoende hebt bijgedragen voor jouw pensioen dus in theorie zullen je loonstrookjes niet meer gevraagd worden wanneer je je wettelijk pensioen ontvangt.

Hoelang moet je je notariële akten bewaren?

Sandra Ichtertz

Een notariële akte is een juridisch document dat wordt opgesteld en ondertekend door een notaris, waardoor het een authentieke akte wordt. De originele akte noemt men “de minuut”. Deze wordt bewaard door de notaris en geregistreerd in de Notariële Aktebank (NABAN). De eensluidend verklaarde afschriften die worden overhandigd aan de partijen noemt men “grossen” of “afschriften”, afhankelijk van de context. …

Waarom je diploma’s bewaren?

Sandra Ichtertz

Al die verschillende documenten die symbool staan voor het einde van een cyclus, zijn administratieve documenten die een juridische waarde hebben. Ze zorgen ervoor dat Als je voor een openbaar ambt solliciteert, moet je je diploma tonen alvorens nog maar te mogen deelnemen aan een examen! Wanneer je een beurs aanvraagt of wanneer je een kot wilt huren, kunnen je …