Wat is een authentieke akte?

Izimi

Een authentieke akte is een document dat is opgesteld door een bevoegd ambtenaar (vaak een notaris) en dat vervolgens in zijn of haar bijzijn wordt ondertekend door de betrokken partijen. De termen ‘authentieke akte’ en ‘notariële akte’ worden vaak door elkaar gebruikt, hoewel we onder authentieke aktes ook aktes verstaan die zijn opgesteld door bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of de griffier …

Hoelang moet je papieren bewaren na een overlijden?

Izimi

Als nabestaande is het je plicht om de administratie van een overleden dierbare in orde te brengen. Sommige documenten moet je verplicht bewaren tot ver na de afwikkeling van de nalatenschap. Andere papieren met emotionele waarde wil je misschien louter bijhouden als aandenken. Bewaartermijnen van documenten van een overledene Een testament, schenkingsaktes en andere notariële akten en gerelateerde documenten die …

Hoelang moet werkgever loonstroken bewaren?

Izimi

Als werkgever ben je verplicht om de individuele rekening en de eventuele bijlagen (kopies van loonstaten e.d.) vijf jaar lang te bewaren. Het bewaren van de maandelijkse loonfiches of loonstroken is niet nodig. Wel is het zinvol om deze documenten het best nog vijf jaar na uitdiensttreding van de werknemer bij te houden met het oog op mogelijke disputen. Daarna …

Welke gegevens moet een bedrijf bewaren?

Izimi

De verplichting hangt ervan af of je bedrijf personeel tewerkstelt of niet. Voor alle gegevens met betrekking tot personeel: zie hoelang moet werkgever gegevens bewaren? Indien je geen personeel tewerkstelt, ben je vooral verplicht om een boekhouding te voeren. In België zijn alle ondernemingen verplicht om dat te doen, maar er zijn wel twee grote categorieën: Kmo’s, die een volledige …

Wat moet je bijhouden als ondernemer?

Izimi

Welke documenten je als ondernemer moet bijhouden hangt van een aantal zaken af: Ben je een eenmanszaak? Of heb je een vennootschap? Of heb je personeel in dienst? Een overzicht voor een bedrijf, lees je hier: welke gegevens moet een bedrijf bewaren? Welke documenten moet een onderneming bijhouden? Van de Belgische overheid moet een onderneming alle documenten bijhouden die nodig …

Wat moet een eenmanszaak bijhouden?

Izimi

Als ondernemer of bedrijf in België ben je verplicht om een aantal zaken bij te houden. Maar wat is een eenmanszaak precies? Een eenmanszaak: definitie Een eenmanszaak is een heel eenvoudige manier om te starten als zelfstandige. Je hebt geen aparte rechtspersoon nodig en handelt dus als natuurlijk persoon. Jij bent dus je zaak, wat meteen de grootste verschil is …

Hoelang rekeninguittreksels bewaren?

Izimi

Je hebt twee opties: De Vlaamse overheid raadt je aan om je rekeninguittreksels vijf jaar bij te houden, omdat ze een bewijs van je uitgaven en ontvangsten op je rekening. Ze kunnen van pas komen bij de belastingaangifte om betwistingen of vragen rond overschrijvingen te bewijzen. Test Aankoop raadt aan om je rekeningafschriften tien jaar lang te bewaren. De reden …

Hoelang arbeidscontracten bewaren?

Izimi

Een arbeidsovereenkomst of arbeidscontract is een overeenkomst tussen een werknemer en werkgever. De werknemer verbindt zich om tegen een afgesproken loon arbeid te verrichten. In zo’n overeenkomst zet je de volgende informatie: naam en adres van werkgever en werknemer begindatum (en eventueel einddatum) van de tewerkstelling plaats van tewerkstelling omschrijving van het uit te voeren werk verloning en berekeningswijze werkduur …

Hoelang boekhouding bewaren Belastingdienst?

Izimi

Elke ondernemer is verplicht om zijn of haar boekhoudkundige documenten en aan boekhouding gerelateerde stukken gedurende 7 jaar bij te houden voor een eventuele btw- of belastingcontrole door de fiscus. Die periode van 7 jaar begint na de belastbare periode waarop het boekhoudkundige stuk in kwestie betrekking heeft. Een btw-bonnetje dat is opgemaakt in april 2022, houd je dus bij …

Hoe je boekhouding bijhouden?

Izimi

Heb je een eigen onderneming? Dan ben je wettelijk verplicht om alle boekhoudkundige documenten die relevant zijn voor de belastingen en je btw-aangifte, te bewaren. Veel van die documenten mag je zowel op papier of digitaal bijhouden. De belangrijkste wettelijke voorwaarde is dat de documenten in kwestie altijd beschikbaar moeten zijn vanuit België, en dat in een leesbaar formaat. Van …