Je notariële akten bewaren in een digitale kluis

Image

Je notariële akten bewaren

Een notariële akte is een officieel document met een juridische waarde.

Ze garandeert de rechtszekerheid van je transacties en biedt je bescherming bij handelingen die een grote financiële impact kunnen hebben op je vermogen en dat van je naasten. Het is dus erg belangrijk om ze te beschermen en te bewaren. Het notariaat streeft ernaar documenten online op te slaan en privégegevens te beschermen. Daarom worden alle notariële akten die sinds 2015 werden opgesteld, opgeslagen in NABAN, de Notariële Aktebank.

Deze bevat gedematerialiseerde exemplaren en metagegevens van alle authentieke akten die werden verleden door een Belgische notaris. Deze documenten en metagegevens worden hier ten minste 75 jaar in alle veiligheid bewaard. Dankzij Izimi heb je rechtstreeks toegang tot deze akten via je persoonlijke kluis.

Hoelang moet je de verkoopakte bewaren?

De notariële akte met betrekking tot de aankoop van vastgoed (verkoopakte), die bijvoorbeeld bewijst dat jij de eigenaar bent, moet ten minste bewaard worden gedurende de hele duur van het bezit. Het is zelfs ten zeerste aanbevolen deze documenten levenslang te bewaren, in het bijzonder in geval van een schenking van het pand in kwestie.