Je diploma’s bewaren in je digitale kluis

Image

Je diploma’s of getuigschriften bewaren

Het is erg belangrijk om je diploma’s of getuigschriften te bewaren, want deze administratieve documenten hebben een juridische waarde en laten je toe een opleiding of bepaalde kennis te bewijzen.

Zij zijn bijvoorbeeld nuttig om

  • een studiebeurs aan te vragen,
  • te solliciteren bij een werkgever
  • of een huisvestingsaanvraag in te dienen.

Tot dit soort documenten dat je best bewaart, behoren ook rijbewijzen (auto, moto, vrachtwagen of zelfs boot!).

Hoewel je bij een wegcontrole altijd de ORIGINELE documenten (verzekeringsbewijs of groene kaart, inschrijvingsbewijs, keuringsbewijs, conformiteitsattest) moet voorleggen omdat alleen deze gelden als bewijs van de toestand van het voertuig, kan het toch interessant zijn om te beschikken over een digitale kopie, aangezien deze documenten beschouwd worden als een identiteitsbewijs.

Als deze documenten niet kunt tonen, kan een proces-verbaal worden opgesteld en kan het voertuig desgevallend geïmmobiliseerd worden tot je de originele documenten voorlegt bij de politiedienst die de controle uitvoert.

Wat is de bewaringstermijn voor documenten zoals diploma’s of studiegetuigschriften?

Tijdens je schoolloopbaan is het aanbevolen je diploma’s te bewaren tot je het definitieve diploma of getuigschrift hebt ontvangen dat bewijst dat je de laatste studiecyclus hebt afgemaakt. Om zeker te zijn, is het best om je diploma’s of attesten levenslang te bewaren. Een duplicaat aanvragen kan erg duur zijn. Zie ook: “Je diploma’s en getuigschriften zijn waardevol | Bescherm ze met Izimi.”