Notarissen lanceren IZIMI, een gratis digitale kluis voor het 100 % veilig beheer van al uw belangrijke documenten en bezittingen en voor de gemoedsrust van u en uw naasten.

28/11/2020

Het notariaat, gesteund door de Federatie van het Notariaat (Fednot), lanceert met IZIMI, een gratis digitale kluis voor elke burger waarin hij persoonlijke, gevoelige en belangrijke documenten veilig kan opbergen. IZIMI maakt het ook mogelijk om deze persoonlijke data op een extra veilige manier te delen met anderen zoals de partner, de kinderen of een notaris naar keuze. Wie dat wenst, zal via dit gratis platform automatisch op de hoogte worden gebracht van wetgevende evoluties die hem aanbelangen. 

Met de lancering van IZIMI zetten de Belgische notarissen, na onder meer het online verkoopplatform Biddit, een nieuwe stap in de digitalisering en in het optimaliseren van de dienstverlening aan de burger. 

IZIMI is in de eerste plaats een persoonlijke, digitale kluis waarin de burger centraal en overzichtelijk alle vertrouwelijke documenten kan bewaren over zichzelf en zijn bezittingen: paspoorten, diploma’s, documenten over de aankoop, de lening of de verzekering van de woning, een huwelijkscontract, waardepapieren, enzovoort… 

Het platform is uitermate gebruiksvriendelijk. Wie zich aanmeldt, kan de persoonlijke documenten ordenen volgens een voorgesteld stramien. Wie zijn documenten op een andere manier wil ordenen, zal dat weldra ook volgens zijn eigen inzichten kunnen doen. 

Omdat het platform wordt gelanceerd door het notariaat, en wordt beheerd door de overkoepelende Federatie van het Notariaat, biedt IZIMI extra troeven: 

1. De notarissen bieden IZIMI aan als een gratis dienst voor elke Belg. Het opslaan en toevoegen van documenten in deze digitale kluis is voor iedereen gratis tot 200MB. 

2. Via IZIMI kan de burger automatisch alle akten raadplegen die hij sinds 2015 voor een notaris ondertekende. Hij hoeft zich daarvoor niet meer tot een notaris te wenden. 

3. De notarissen bieden de burger een veilige haven. Ze onderscheiden zich van internetgiganten die allerhande persoonlijke data controleren in gigantische silo’s en van andere spelers die persoonlijke data benutten voor commerciële doeleinden. 

De burger kan er vanop aan dat al zijn belangrijke documenten veilig achter slot en grendel zitten en dat niemand er toegang toe krijgt. De opgeslagen documenten worden aan niemand doorgegeven, niet aan de overheid en ook niet aan ondernemingen. Zo kunnen de data die zijn opgeslagen in IZIMI nooit leiden tot bijvoorbeeld ongewenste advertenties. De discretie is verzekerd. 

4. De burger behoudt de volledige controle over wat er met zijn hoogstpersoonlijke en vaak gevoelige data gebeurt. Alleen hij beslist of hij de documenten in zijn kluis met anderen deelt, wanneer en met wie. Ook de notaris krijgt pas toegang tot één of meerdere documenten in de kluis na uitdrukkelijke toestemming van de burger. 

5. Wie toch documenten vanuit IZIMI met anderen wil delen, kan dat op een manier die veel veiliger is dan het traditionele e-mailverkeer. Met IZIMI lanceren de Belgische notarissen al een vorm van gekwalificeerde digitale data-uitwisseling. Vanuit het platform kan de burger op een superveilige manier berichten naar bijvoorbeeld de partner of een notaris van zijn keuze sturen en omgekeerd. ‘Dit is mogelijk omdat Fednot de jongste jaren al veel in de uitbouw van superveilige digitale netwerken heeft geïnvesteerd omdat de communicaties tussen een notaris en de burger meestal hoogstpersoonlijk en privacygevoelig zijn’, zegt Jan Sap, directeur-generaal van Fednot. 

6. Als de burger de digitale kluis consequent gebruikt, kan de notaris zijn dossier efficiënter voorbereiden. Wie van plan is om in het huwelijksbootje te stappen, kan de nodige documenten via deze kluis veilig en vlot aan een notaris bezorgen. Zo kan de notaris het huwelijkscontract vlot voorbereiden en van meet af aan onderzoeken of er geen bijzondere aandachtspunten zijn. Hetzelfde geldt voor andere dossiers zoals de verkoop van een woning, een echtscheiding door onderlinge toestemming of de oprichting van een vennootschap. 

7. In de toekomst zal de burger via dit kanaal informatie krijgen over allerhande belangrijke wetgevende evoluties. Meer nog, wie dat wenst zal een notificatie ontvangen van wetgevende evoluties die hem persoonlijk aanbelangen, mits hij daar vooraf uitdrukkelijk zijn toelating toe geeft. Zo blijft hij op de hoogte en mist hij geen belangrijke ontwikkelingen die een impact kunnen hebben op zijn vermogen, zijn familiale regelingen of op de zeggenschap in het bedrijf waarvan hij aandeelhouder is. 

8. Met deze kluis bespaart de burger zijn naasten en nabestaanden flink wat kopzorgen. Na een overlijden, hoeven de erfgenamen niet te zoeken naar alle belangrijke paperassen. Ze hoeven dan niet in kasten te gaan neuzen om uit te zoeken wat de overleden persoon allemaal bezat. Tenzij de titularis van de kluis daar anders over heeft beslist, kan de notaris ervoor zorgen dat de inhoud van de kluis na diens overlijden aan de erfgenamen wordt overgemaakt. Zo hoeven de erfgenamen niet zelf uit te zoeken wie de energieleverancier of telecomprovider was, wie de eigenaar was van de woning waarin de overledene het laatst verbleef, hoe ze de huurder kunnen bereiken of waar ze belangrijke aankoopbonnen of wachtwoorden kunnen terugvinden. Zo wordt het voor de erfgenamen eenvoudiger om aan de fiscus een overzicht te bezorgen van de goederen die de overleden persoon nalaat. 

9. Omdat de notarissen openbare ambtenaren zijn, heeft de burger ook de zekerheid dat dit platform nooit door commerciële spelers zal worden overgenomen en dat hij zijn documenten altijd tegen dezelfde voorwaarden in IZIMI zal kunnen beheren, opslaan of delen. 

Deze kluis is veel meer dan een digitaal platform voor de veilige opslag van belangrijke documenten. Het is ook een manier om persoonlijke info op een superveilige manier met de personen naar keuze te delen. Bij een consequent gebruik, neemt het veel van de zorgen van de burger en zijn naasten weg. Een notaris naar keuze kan de dossiers beter en efficiënter voorbereiden en de burger blijft op de hoogte van de juridische evoluties die een impact hebben op zijn vermogen of op de contracten die hij eerder tekende. IZIMI zorgt dus voor gemoedsrust voor de eigenaar van de kluis’, zegt Philippe Bosseler, voorzitter van Fednot. ‘Bovendien is deze kluis maar een eerste stap. We denken nu al na over andere diensten of functionaliteiten die we in de toekomst via IZIMI aan de burger kunnen aanbieden’. 

Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne: ‘Justitie zal digitaal zijn of zal niet zijn. Ook de juridische beroepen moeten volop de digitale weg inslaan en moderniseren, dat voorziet het regeerakkoord. De toekomst is aan digitale projecten die het leven van de burger gemakkelijker maken.’

Het project wordt vanaf begin 2021 volop uitgerold via een website en via een applicatie voor de smartphone zodat iedereen altijd toegang heeft tot zijn documenten, waar hij zich ook bevindt. Maar wie dat wenst, kan nu al een kluis aanmaken via www.izimi.be en kan al documenten in IZIMI opladen en delen met familie en/of vrienden. Vanaf begin volgend jaar wordt het mogelijk persoonlijke documenten vanuit IZIMI met een notaris te delen en zal de burger kunnen aangeven wat er bij zijn overlijden met de documenten in zijn kluis precies moet gebeuren. 

Over het notariaat in België: Jaarlijks kloppen 2,5 miljoen burgers op belangrijke momenten in hun leven aan bij de notariskantoren. Ze krijgen er onafhankelijk advies op maat om in alle vertrouwen te gaan samenleven, een woning te kopen, een eigen zaak te starten of een erfenis voor te bereiden. Meer info zoals FAQ’s, rekenmodules en video’s over de sleutelmomenten in uw leven vindt u op www.notaris.be. 

Over Fednot: Het netwerk van 1.140 kantoren telt 1.605 notarissen en 8.141 medewerkers. Samen verwerken ze ruim 900.000 akten per jaar. Fednot ondersteunt de kantoren met juridisch advies, management, ICT-oplossingen, vorming en informatie voor het grote publiek.