Je facturen opslaan in je digitale kluis

Image

Je facturen bewaren

Het is vaak noodzakelijk om facturen te bewaren, bijvoorbeeld voor de garantie of om fiscaal aftrekbare kosten te bewijzen.

Hoe je ze bewaart, digitaal of op papier, doet er weinig toe.

Let er altijd op dat je de factuur zelf bewaart en geen e-mail of link naar het document, want dan loop je het risico dat de link niet meer actief is.

Meer info bij FOD Financiën

Bewaringstermijn van facturen

De FOD Financiën raadt aan om alle facturen en kopieën van facturen ongeveer zeven jaar te bewaren vanaf 1 januari van het jaar volgend op de uitreikingsdatum. Afhankelijk van de te bewaren documenten kan die termijn variëren van 3 tot 10 jaar.

Welke facturen moet ik bewaren?

Het kan gaan om de bewaring van facturen voor telefonie, water, elektriciteit, gas of voor aankopen van huishoudtoestellen, juwelen of voorwerpen of diensten waarvan je de aankoop moet bewijzen of een garantiebewijs moet voorleggen.