FAQ
Image

Je hebt twee opties:

  • De Vlaamse overheid raadt je aan om je rekeninguittreksels vijf jaar bij te houden, omdat ze een bewijs van je uitgaven en ontvangsten op je rekening. Ze kunnen van pas komen bij de belastingaangifte om betwistingen of vragen rond overschrijvingen te bewijzen. In een leven kunnen er soms onvoorziene financiële problemen opduiken, denk maar aan een echtscheiding of schulden. Bij bepaalde procedures kunnen bewijsstukken worden gevraagd. Een rekeninguittreksel geldt als betalingsbewijs. Een duplicaat aanvragen bij de bank kan soms gepaard gaan met een lange en moeilijke procedure.
  • Test Aankoop raadt aan om je rekeningafschriften tien jaar lang te bewaren. De reden hiervoor is dat de verjaringstermijn voor het opeisen van schuld soms oploopt tot tien jaar. En heb je je uittreksels nog, kan je perfect bewijzen dat je alles betaald hebt.

Conclusie: houdt ze zeker vijf jaar bij, maar als je helemaal gerust wil zijn, doe je er nog eens vijf jaar bij.

Wat met andere bankdocumenten?

Zijn het documenten die van toepassing zijn op een lening? Dan houdt je ze best sowieso tien jaar bij. Ook documenten in verband met bouw- en renovatiewerken moet je tien jaar bewaren zodat je ze kan voorleggen indien er sprake is van een bouwdispuut.

Hoelang houdt de bank rekeningafschriften bij?

Wist je dat banken verplicht zijn om afschriften tien jaar bij te houden? Dat is de verjaringstermijn die heel gebruikelijk is in het burgerlijk recht. Daarom kan je meestal tot tien jaar teruggaan in je digitale rekeninguittreksels. Na tien jaar zijn banken verplicht om die informatie te verwijderen omwille van GDPR-regels. Wil je ze nog langer bewaren, dan download je ze best en bewaar je ze op een veilige plek.

Tip: Met Izimi kun je al je documenten digitaliseren en online bewaren op één plaats, in alle veiligheid!

Bron(nen):

Did you find this FAQ helpful?
3
0

Helpdesk

Do you have a question about Izimi?
You can't connect or you have a technical problem?