Het notariaat achter uw digitale kluis

Een garantie van vertrouwen en onpartijdigheid.

Een betrouwbare begeleiding

Bij het aanmaken van uw account kan u een notaris aanduiden als uw bevoorrechte contactpersoon op dit platform.

Meer lezen

Deze gespecialiseerde en onpartijdige juridische adviseur begeleidt u op de belangrijke momenten in uw leven. Hij is uw vertrouwenspersoon. De notaris heeft geen toegang tot uw profiel en tot de documenten op deze site zolang u ze niet met hem hebt gedeeld. U kunt op elk moment van notaris veranderen.

Uw gecentraliseerde officiële akten

Via het platform hebt u gemakkelijk toegang tot de akten die u vanaf 2015 hebt ondertekend bij een notaris, bijvoorbeeld een verkoopakte of een huwelijkscontract.

Meer lezen

Toekomstige notariële akten (Een schenking van uw ouders, de aankoop van uw woning, uw huwelijkscontract, de oprichtingsakte van een vennootschap of het testament dat u hebt gedicteerd aan een notaris…) komen automatisch in de kluis terecht. U hoeft zelf niets te doen.

Proactieve advies (deze dienst zal in de toekomst aangeboden worden)

Maar er is meer! Dankzij deze digitale kluis kan u, indien u dat wenst, automatisch geïnformeerd worden over evoluties in de wetgeving die u aanbelangen.

Meer lezen

De wet verandert snel. Sommige nieuwigheden hebben mogelijk een impact op uw regelingen én uw vermogen. Stel dat u en uw partner een huwelijkscontract hebben ondertekend en dat er een nieuwe wet wordt gestemd die van toepassing is op iedereen die gehuwd is met een huwelijkscontract… Dan wordt u dankzij Izimi en uw notaris automatisch hierover geïnformeerd. Zo blijft u steeds op de hoogte en mist u geen enkele evolutie die een impact kan hebben op uw situatie.

Neutraliteit en onpartijdigheid

Omdat een notaris altijd neutraal en onafhankelijk moet handelen, bent u zeker dat de gegevens die u opslaat op dit platform niet misbruikt worden of zonder uw medeweten ingekeken worden.

Meer lezen

Als u deze digitale kluis gebruikt, ontvangt u geen ongewenste reclame voor andere diensten die betalend zijn of die u niet interesseren. Bovendien kunt u rekenen op de begeleiding van een notaris die u een onafhankelijk en onpartijdig advies zal geven.

Een veiligheidsgarantie

U kan er zeker van zijn dat al uw belangrijke en/of gevoelige documenten uiterst veilig achter slot en grendel worden bewaard.

Meer lezen

De Belgische notarissen hebben een aanzienlijke expertise opgebouwd op het vlak van beveiliging van uiterst persoonlijke en gevoelige documenten. Uw kluis wordt beheerd door een betrouwbare en professionele partner.

Respect voor uw wensen

Een notaris, die u zelf in alle vrijheid kunt aanstellen, ziet erop toe dat uw wensen worden nageleefd.

Meer lezen

De notaris is een vertrouwelijk adviseur tot wie u zich kunt richten voor uiterst persoonlijke vragen en/of problemen. Discretie en respect voor uw wensen zijn gewaarborgd.

In alles wat je beleeft en onderneemt: laat niets aan het toeval over. Teken je toekomst uit dankzij iemand die begrijpt wat je wil.

In alle vertrouwen, dichtbij en beschikbaar.

Mijn notaris, voor wat er echt toe doet.

Image

Toegang krijgen tot al mijn documenten