Het notariaat achter uw digitale kluis

Een garantie van vertrouwen en onpartijdigheid.

Een betrouwbare begeleiding

Bij het aanmaken van jouw account kun je een notaris aanduiden als jouw bevoorrechte contactpersoon op dit platform.

Meer lezen

Deze gespecialiseerde en onpartijdige juridische adviseur begeleidt je op de belangrijke momenten in jouw leven. Hij is jouw vertrouwenspersoon. De notaris heeft geen toegang tot jouw profiel en tot de documenten op deze site zolang je ze niet met hem hebt gedeeld. Je kunt op elk moment van notaris veranderen.

Jouw gecentraliseerde officiële akten

Via het platform heb je gemakkelijk toegang tot de akten die je vanaf 2015 hebt ondertekend bij een notaris, bijvoorbeeld een verkoopakte of een huwelijkscontract.

Meer lezen

Toekomstige notariële akten (Een schenking van jouw ouders, de aankoop van jouw woning, jouw huwelijkscontract, de oprichtingsakte van een vennootschap of het testament dat je hebt gedicteerd aan een notaris…) komen automatisch in de kluis terecht. Je hoeft zelf niets te doen.

Proactief advies (deze dienst zal in de toekomst aangeboden worden)

Maar er is meer! Dankzij deze digitale kluis kun je, indien je dat wenst, automatisch geïnformeerd worden over evoluties in de wetgeving die jou aanbelangen.

Meer lezen

De wet verandert snel. Sommige nieuwigheden hebben mogelijk een impact op jouw regelingen én jouw vermogen. Stel dat jij en je partner een huwelijkscontract hebben ondertekend en dat er een nieuwe wet wordt gestemd die van toepassing is op iedereen die gehuwd is met een huwelijkscontract… Dan word je dankzij Izimi en jouw notaris automatisch hierover geïnformeerd. Zo blijf je steeds op de hoogte en mis je geen enkele evolutie die een impact kan hebben op jouw situatie.

Neutraliteit en onpartijdigheid

Omdat een notaris altijd neutraal en onafhankelijk moet handelen, ben je zeker dat de gegevens die je opslaat op dit platform niet misbruikt worden of zonder je medeweten ingekeken worden.

Meer lezen

Als je deze digitale kluis gebruikt, ontvang je geen ongewenste reclame voor andere diensten die betalend zijn of die je niet interesseren. Bovendien kun je rekenen op de begeleiding van een notaris die je een onafhankelijk en onpartijdig advies zal geven.

Een veiligheidsgarantie

Je kunt er zeker van zijn dat al jouw belangrijke en/of gevoelige documenten uiterst veilig achter slot en grendel worden bewaard.

Meer lezen

De Belgische notarissen hebben een aanzienlijke expertise opgebouwd op het vlak van beveiliging van uiterst persoonlijke en gevoelige documenten. Jouw kluis wordt beheerd door een betrouwbare en professionele partner.

Respect voor uw wensen

Een notaris, die je zelf in alle vrijheid kunt aanstellen, ziet erop toe dat jouw wensen worden nageleefd.

Meer lezen

De notaris is een vertrouwelijk adviseur tot wie je je kunt richten voor uiterst persoonlijke vragen en/of problemen. Discretie en respect voor jouw wensen zijn gewaarborgd.

In alles wat je beleeft en onderneemt: laat niets aan het toeval over. Teken je toekomst uit dankzij iemand die begrijpt wat je wil.

In alle vertrouwen, dichtbij en beschikbaar.

Mijn notaris, voor wat er echt toe doet.

Image

Toegang krijgen tot al mijn documenten